Valberedningens förslag inför årsstämman i KappAhl

Inför årsstämman den 6 december 2016 i KappAhl AB (publ) föreslår valberedningen omval av ledamöterna Anders Bülow, Susanne Holmberg, Kicki Olivensjö och Pia Rudengren. Christian W. Jansson har avböjt omval. Valberedningen föreslår att Göran Bille och Cecilia Kocken väljs som nya styrelseledamöter. Valberedningen föreslår även att Anders Bülow omväljs som styrelseordförande.

Den för nyval föreslagna Göran Bille är tidigare bl a vd och koncernchef för Gina Tricot respektive Lindex, samt tidigare ledande befattningshavare inom H&M. Göran Bille är styrelseledamot i Gunnebo samt utbildad civilekonom.    

Den för nyval föreslagna Cecilia Kocken är Marketing Director vid Procter & Gamble Nordic och har dessförinnan haft flera andra ledande befattningar inom Procter & Gamble både i Norden och globalt. Den 1 december 2016 tillträder Cecilia Kocken som Category Director vid Arla Sverige. Cecilia är utbildad civilekonom.

Valberedningen föreslår vidare att PwC väljs som nytt revisionsbolag med Eva Carlsvi som huvudansvarig revisor.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman 2016 kommer att publiceras i början av november 2016 i samband med kallelsen till årsstämman.

Följande personer ingår i valberedningen inför årsstämman den 6 december 2016: Rune Andersson (utsedd av Mellby Gård AB), Marianne Nilsson (utsedd av Swedbank Robur Fonder AB), Elisabet Jamal Bergström (utsedd av Handelsbanken Fonder AB) och Jannis Kitsakis (utsedd av Fjärde AP-fonden). Styrelsens ordförande har adjungerats till valberedningen. Göran Espelund (utsedd av Lannebo Fonder AB) har lämnat valberedningen den 25 augusti 2016 efter att Lannebo Fonder AB minskat sitt innehav, varvid istället Jannis Kitsakis (utsedd av Fjärde AP-fonden) anslutit till valberedningen enligt de instruktioner som årsstämman fastställt.

Denna information är sådan information som KappAhl AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2016 kl 11.00 CET.

För ytterligare information kontakta
Rune Andersson, valberedningens ordförande, tel. 0708-98 77 10
Anders Bülow, styrelsens ordförande, tel. 0706-61 09 88
Charlotte Högberg, kommunikationschef, tel. 0704-71 56 31, charlotte.hogberg@kappahl.com

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med närmare 380 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna. Cirka 38 procent av sortimentet är hållbarhetsmärkt. 2015/2016 var omsättningen 4,7 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000 i nio länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2006. Mer information på www.kappahl.se