Styrelseförändring i KappAhl

Styrelseförändring i KappAhl

Gustaf Öhrn lämnar sitt styrelseuppdrag i KappAhl AB (publ.).

Gustaf Öhrn lämnar sitt styrelseuppdrag i KappAhl AB (publ) med anledning av sitt nya uppdrag som vd för Åhlens. Gustaf Öhrn har varit styrelseledamot i KappAhl sedan årsstämman 2015.

Efter att Gustaf Öhrn avgått består styrelsen av fem stämmovalda styrelseledamöter, två arbetstagarrepresentanter jämte två suppleanter för arbetstagarrepresentanterna.

Informationen är sådan som KappAhl AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 april 2016 kl. 15:00.

För ytterligare information
Anders Bülow, styrelsens ordförande, tel. 0706-61 09 88

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med närmare 380 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna. Runt en fjärdedel av sortimentet är hållbarhetsmärkt. 2014/2015 var omsättningen 4,6 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000 i åtta länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.se

Ladda ner fil: 160419 Styrelseförändring i KappAhl