KappAhl publicerar sin kombinerade årsredovisning och hållbarhetsrapport

KappAhl publicerar sin kombinerade årsredovisning och hållbarhetsrapport

Idag publicerar KappAhl sin årsredovisning för verksamhetsåret 2015/2016. Även i år väljer modekedjan att kombinera den finansiella årsredovisningen och hållbarhetsrapporten.

I korthet summeras verksamhetsåret med att

  • Ett stort förändringsarbete har tagit form och KappAhls resultat vänt uppåt.
  • Drivkrafterna har varit att utveckla KappAhls kunderbjudande, förstärka bruttomarginalen och fortsatt kostnadskontroll.
  • Framgångsfaktorer har bland annat varit gradvisa förtydliganden av kollektionerna samt ett aktivt arbete med pris- och kampanjstrategierna. 
  • Det fortsatt prioriterade hållbarhetsarbetet har bland annat stärkts genom nya rutiner och roller i hållbarhetsorganisationen samt genom satsningar på utbildning för design- och inköpsavdelningarna. Syftet är att utveckla hållbarhetsarbetet redan i designfasen. 

I rapporten summerar Danny Feltmann året med orden ”Det har varit ett år när vi genom en stor gemensam insats vänt en negativ trend. Tillsammans har vi ökat försäljningen och stärkt vår rörelsemarginal. Det är en bra utgångspunkt när vi nu tar oss an verksamhetsåret 2016/2017.”

Årsredovisningen publiceras i två delar. Del 1 beskriver verksamheten och hållbarhetsarbetet och finns att ladda hem samt att beställa i tryckt format på www.kappahl.com/ir. Del 2 finns att ladda hem på www.kappahl.com/ir och innehåller den formella årsredovisningen, GRI-Index, väsentlighetsanalys och bolagsstyrningsrapport m m.

För mer information:
Charlotte Högberg, Kommunikationschef, tel 070-471 56 31, e-post charlotte.hogberg@kappahl.com

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med närmare 380 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna. Cirka 38 procent av sortimentet är hållbarhetsmärkt. 2015/2016 var omsättningen 4,7 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000 i nio länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2006. Mer information på www.kappahl.se

Ladda ner fil: 161108 KappAhl Årsredovisning 2015/2016