KappAhl bjuder in till årsstämma

Årsstämma i KappAhl AB (publ) hålls tisdagen den 6 december 2016 klockan 10.00 på KappAhls huvudkontor i Mölndal, Idrottsvägen 14. Anmälan om deltagande i stämman ska göras senast onsdagen den 30 november 2016, gärna före klockan 12.00.

Vid årsstämman föreslås bland annat att följande ärenden behandlas:

  • Styrelsens förslag om fastställelse av resultat- och balansräkning, om disposition av resultat (föreslagen utdelning om 1,25 kr per aktie) och om oförändrad ersättningspolicy för ledningen,
  • Valberedningens förslag är att Anders Bülow utses till ordförande vid stämman, att sex ordinarie styrelseledamöter utses, att styrelsearvoden blir 400 000 kronor för ordförande och till 200 000 kronor per ledamot, att utskottsarvoden är oförändrade per styrelseledamot, att Anders Bülow, Kicki Olivensjö, Pia Rudengren och Susanne Holmberg omväljs som ordinarie styrelseledamöter, att Göran Bille och Cecilia Kocken väljs till nya styrelseledamöter, att Anders Bülow genom omval väljs som styrelseordförande, samt att PwC väljs som nytt revisionsbolag, med Eva Carlsvi som huvudansvarig revisor.

Fullständig kallelse finns i bifogad pdf-fil och på www.kappahl.se/ir.

För ytterligare information kontakta
Charlotte Högberg, Kommunikationschef. Tel 0704-71 56 31, e-post charlotte.hogberg@kappahl.com

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med närmare 380 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna. Cirka 38 procent av sortimentet är hållbarhetsmärkt. 2015/2016 var omsättningen 4,7 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000 i nio länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2006. Mer information på www.kappahl.se

Ladda ner fil: 161107 KappAhl kallelse årsstämma