Vi använder Cookies för att förbättra din shoppingupplevelse, analysera vår trafik samt rikta anpassad marknadsföring här på webplatsen samt utanför kappahl.com. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du våra Cookies villkor. Läs mer om vilka cookies KappAhl använder och hur du kan hantera dem.

Jag Godkänner

KappAhls aktiekapital efter utnyttjandet av teckningsoptioner 2012/2015

KappAhls aktiekapital efter utnyttjandet av teckningsoptioner 2012/2015

Av de teckningsoptioner 2012/2015 som utgavs genom stämmobeslut den 23 november 2011 har 6.594.000 optioner utnyttjats under februari 2015.

Av de teckningsoptioner 2012/2015 som utgavs genom stämmobeslut den 23 november 2011 har 6.594.000 optioner utnyttjats under februari 2015. Sammantaget finns nu 76.820.380 aktier i bolaget efter att aktiekapitalet genom registrering ökat med 1.526.000 kronor och antalet aktier med 1.780.380. Det finns därefter inga nu utestående teckningsoptioner som berättigar till teckning av aktier i bolaget.

Informationen är sådan som KappAhl AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april 2015 kl. 19:00.

För ytterligare information kontakta
Charlotte Högberg, Informationschef, tel. 0704-71 56 31, charlotte.hogberg@kappahl.com
Anders Düring, Finansdirektör, tel. 0708-88 77 33, anders.during@kappahl.com

KappAhl, grundat 1953, är en av Nordens ledande modekedjor med närmare 400 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen samt Shop Online. KappAhl erbjuder prisvärt mode i egen design till de många människorna – kvinnor, män och barn, med särskilt fokus på kvinnan mitt i livet. 24% av sortimentet är hållbarhetsmärkt. 2013/2014 var omsättningen 4,7 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.kappahl.com.

Ladda ner fil: 150416 KappAhl aktier