KappAhls aktiekapital efter utnyttjandet av teckningsoptioner 2012/2015

KappAhls aktiekapital efter utnyttjandet av teckningsoptioner 2012/2015

Av de teckningsoptioner 2012/2015 som utgavs genom stämmobeslut den 23 november 2011 har 6.594.000 optioner utnyttjats under februari 2015.

Av de teckningsoptioner 2012/2015 som utgavs genom stämmobeslut den 23 november 2011 har 6.594.000 optioner utnyttjats under februari 2015. Sammantaget finns nu 76.820.380 aktier i bolaget efter att aktiekapitalet genom registrering ökat med 1.526.000 kronor och antalet aktier med 1.780.380. Det finns därefter inga nu utestående teckningsoptioner som berättigar till teckning av aktier i bolaget.

Informationen är sådan som KappAhl AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april 2015 kl. 19:00.

För ytterligare information kontakta
Charlotte Högberg, Informationschef, tel. 0704-71 56 31, charlotte.hogberg@kappahl.com
Anders Düring, Finansdirektör, tel. 0708-88 77 33, anders.during@kappahl.com

KappAhl, grundat 1953, är en av Nordens ledande modekedjor med närmare 400 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen samt Shop Online. KappAhl erbjuder prisvärt mode i egen design till de många människorna – kvinnor, män och barn, med särskilt fokus på kvinnan mitt i livet. 24% av sortimentet är hållbarhetsmärkt. 2013/2014 var omsättningen 4,7 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.kappahl.com.

Ladda ner fil: 150416 KappAhl aktier