KappAhl publicerar kombinerad Årsredovisning och Hållbarhetsrapport 2014/2015

KappAhl publicerar kombinerad Årsredovisning och Hållbarhetsrapport 2014/2015

Idag publicerar KappAhl sin årsredovisning för verksamhetsåret 2014/2015. Även i år väljer modekedjan att kombinera den finansiella årsredovisningen med hållbarhetsrapporten.

     – Hållbarhet är viktigt för samhället, för vår bransch, våra kunder och för oss, säger KappAhls vd Anders Düring bland annat i rapporten. Som alltid lägger KappAhl mycket energi på de frågor som kopplas hit och vi väljer nu att även tydligare kommunicera våra aktiviteter, inte minst genom denna rapport.

I rapporten kommenterar Anders Düring året som gått med ”När jag summerar verksamhetsåret 2014–2015 kan jag konstatera att det varit ett mellanår sett till försäljning och resultat, vilket jag inte är nöjd med. Samtidigt har det varit ett år med god kostnadskontroll, starka kassaflöden och en solid balansräkning. Därför har KappAhl med kraft kunnat genomföra fler stora satsningar än någonsin.”

Under verksamhetsåret som gått har KappAhl bland annat

  • Startat snabb utrullning av nya butikskonceptet ”For You”.
  • Ökat sin digitala närvaro genom utökade satsningar inom bland annat Shop Online.
  • Genomfört ett stort projekt för att förbättra logistikflödet från produktion till butik.
  • Arbetat med att förtydliga varumärket gentemot vår kund, kvinnan mitt i livet.
  • Lanserat hållbarhetsstrategin Future Friendly Fashion 2020.

Årsredovisningen publiceras i två delar. Del 1 beskriver verksamheten och finns att ladda hem samt att beställa i tryckt format på www.kappahl.com/ir. Del 2 finns att ladda hem på www.kappahl.com/ir och innehåller den formella årsredovisningen, GRI-Index, väsentlighetsanalys och bolagsstyrningsrapport m m.

Informationen är sådan som KappAhl AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 november 2015 kl. 14:00.

För mer information:
Charlotte Högberg, Kommunikationschef, tel 070-471 56 31, e-post charlotte.hogberg@kappahl.com

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med närmare 400 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna. Runt en fjärdedel av sortimentet är hållbarhetsmärkt. 2014/2015 var omsättningen 4,6 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000 i åtta länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.se

Ladda ner fil: 151104 KappAhl publicerar kombinerad Årsredovisning och Hållbarhetsrapport 2014/2015