KappAhl bjuder in till presentation av bokslutskommuniké 2014/2015

KappAhl bjuder in till presentation av bokslutskommuniké 2014/2015

KappAhl offentliggör resultatet för helåret september 2014 - augusti 2015, torsdag den 8 oktober kl. 07.30.

En presentation av rapporten och telefonkonferens hålls för analytiker, media och investerare, samma dag klockan 09.00 på KappAhl på Drottninggatan 53 i Stockholm. Från KappAhl medverkar tf vd och koncernchef / finansdirektör Anders Düring.

För anmälan till Drottninggatan vänligen e-posta hearings@financialhearings.com.

Presentationen hålls på engelska och kommer även att webbsändas direkt och nås via www.kappahl.com, under rubriken ”Finansiell information”, välj ”Rapporter & presentationer”. Frågor kan ställas via telefonkonferensen och webbsändningen. Det finns även möjlighet att lyssna på webbsändningen i efterhand på samma plats.

För att delta i telefonkonferensen ring in cirka 5 minuter före start:

Sverige 08-5664 2661
Storbritannien +44 203 428 1408

Informationen är sådan som KappAhl AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 oktober 2015 kl. 08:00.

För ytterligare information kontakta
Charlotte Högberg, kommunikationschef, tel. 0704-71 56 31, charlotte.hogberg@kappahl.com
Anders Düring, tf vd och koncernchef / finansdirektör, tel. 0708-88 77 33, anders.during@kappahl.com

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med närmare 400 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna. Runt en fjärdedel av sortimentet är hållbarhetsmärkt. 2013/2014 var omsättningen 4,7 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000 i åtta länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.se

Ladda ner fil: KappAhl bjuder in till presentation av bokslutskommuniké 2014/2015