Byte av verkställande direktör i KappAhl AB (publ.)

Byte av verkställande direktör i KappAhl AB (publ.)

Styrelsen i KappAhl AB (publ) har den 30 juni 2015 beslutat att entlediga den verkställande direktören Johan Åberg med omedelbar verkan samt att utse finansdirektören Anders Düring till tillförordnad verkställande direktör. Rekryteringsprocessen för en ny verkställande direktör har inletts.

– Johan Åberg har lagt ner ett framgångsrikt arbete på att vända KappAhls utveckling under de senaste åren. Styrelsen gör nu bedömningen att det fordras en ny ledare med en mer branschspecifik erfarenhet för att lyckas nå företagets långsiktiga mål, säger Anders Bülow, styrelsens ordförande.

Informationen är sådan som KappAhl AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2015 kl. 11:00.

För ytterligare information kontakta
Anders Bülow, styrelsens ordförande, tel. 070-661 09 88

KappAhl, grundat 1953, är en av Nordens ledande modekedjor med närmare 400 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen samt Shop Online. KappAhl erbjuder prisvärt mode i egen design till de många människorna – kvinnor, män och barn, med särskilt fokus på kvinnan mitt i livet. 24% av sortimentet är hållbarhetsmärkt. 2013/2014 var omsättningen 4,7 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.kappahl.com.

Ladda ner fil: Byte av verkställande direktör i KappAhl AB (publ.)