Styrelseförändring i KappAhl

<p>Styrelseförändring i KappAhl</p>

Paul Frankenius lämnar sitt styrelseuppdrag i KappAhl AB (publ).

Paul Frankenius lämnar sitt styrelseuppdrag i KappAhl AB (publ) på grund av nya uppdrag för en liknande verksamhet som KappAhls. Paul Frankenius har varit styrelseledamot i KappAhl sedan 2006 och var dessförinnan vice vd för bolaget från 2002.     
      – Vi vill tacka Paul Frankenius för hans förtjänstfulla insatser i bolaget och önskar honom all lycka i framtiden, säger Anders Bülow, styrelsens ordförande.

Efter att Paul Frankenius avgått består styrelsen av fyra stämmovalda styrelseledamöter, två arbetstagarrepresentanter jämte två suppleanter för arbetstagarrepresentanterna. Valberedningen kommer inför årsstämman den 3 december 2014 att återkomma med förslag på kandidater till styrelseledamöter i bolaget.

Informationen är sådan som KappAhl AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 juni 2014 kl. 07:45.

För mer information
Johan Åberg, Vd och koncernchef, tel 070-609 99 73, e-post johan.aberg@kappahl.com
Charlotte Högberg, Informationschef, tel 070-471 56 31, e-post charlotte.hogberg@kappahl.com

KappAhl, grundat 1953, är en av Nordens ledande modekedjor med närmare 400 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen samt Shop Online. KappAhl erbjuder prisvärt mode i egen design till de många människorna – kvinnor, män och barn, med särskilt fokus på kvinnan mitt i livet. 18% av sortimentet är hållbarhetsmärkt. 2012/2013 var omsättningen 4,8 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 500. KappAhl är noterat på Nasdaq OMX Stockholm. För mer information, besök www.kappahl.com.

Ladda ner fil: 140626_kappahl_styrelseforandring.pdf