På KappAhl får kvinnorna ta plats

<p>På KappAhl får kvinnorna ta plats</p>

Arbetsplatsen KappAhl är uppskattad och får kvitto på sin framgång i årliga medarbetarundersökningar. Undersökningarna visar på bra laganda, hög lojalitet och gott förtroende för arbetsgivaren. Framgångsreceptet är ett målmedvetet arbete för att skapa en arbetsplats som passar den majoritet av kvinnor som finns på alla nivåer inom företaget, även chefspositioner och styrelse.
     – På KappAhl jobbar ett stort antal kompetenta och kreativa kvinnor, säger KappAhls vd och koncernchef Johan Åberg. Vi står mitt i vår målgrupp, det är en av våra styrkor.

På KappAhl står kvinnan i fokus, det gäller både kunder och medarbetare. Totalt 93% av medarbetarna är kvinnor och på alla nivåer i företaget är kvinnorna i majoritet. Företaget har varit konsekventa med sin medarbetarstrategi och placerar sig högt på listor över arbetsplatser där medarbetarna presterar, trivs och stannar.

     – Vi är stolta över att få så goda betyg från våra medarbetare, säger HR- och Informationschef Kajsa Räftegård. På en arbetsplats med många kvinnor handlar det om att förstå vad det innebär att vara mitt i livet, med karriär, utveckling i yrket, familj och fritid.

Medarbetarstrategin följs upp i KappAhls årliga medarbetarenkät som visar på ett stort engagemang bland medarbetarna. 2013 var svarsfrekvensen hela 92,4% och visade på förbättringar inom alla nyckelområden, efter ett år med förändringar i både organisation och arbetssätt. Hela 97% av medarbetarna svarar att de skulle rekommendera KappAhl som arbetsplats.

     – Vi arbetar långsiktigt, det ger effekt på arbetsplatsen och på mötet med vår kund, avrundar Kajsa Räftegård.

Fakta om arbetsplatsen KappAhl

 • Här arbetar 4500 medarbetare i åtta länder. Förutom butiksmedarbetare även designers, inköpare, mönsterkonstruktörer, marknadsförare, ekonomer, it-specialister och många fler.
 • KappAhl har
  • 93% kvinnor totalt
  • 67% kvinnor i styrelsen
  • 50% kvinnor i ledningen
  • 79% kvinnor i övriga ledande positioner
 • KappAhl arbetar även för att förbättra livsvillkoren i de länder där man köper sin produktion och driver bland annat ett träningscenter för fattiga kvinnor i Bangladesh. Där får över 100 kvinnor varje år får utbildning, praktik och möjlighet till anställning.

För ytterligare information
Kajsa Räftegård, HR- och Informationschef, tel 0704-71 56 49, kajsa.raftegard@kappahl.com
Charlotte Högberg, Informationschef, tel. 0704-71 56 31, charlotte.hogberg@kappahl.com

KappAhl, grundat 1953, är en av Nordens ledande modekedjor med närmare 400 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen samt Shop Online. KappAhl erbjuder prisvärt mode i egen design till de många människorna – kvinnor, män och barn, med särskilt fokus på kvinnan mitt i livet. KappAhl var den första modekedjan i världen att miljöcertifieras 1999. 2012/2013 var omsättningen 4,8 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 500. KappAhl är noterat på Nasdaq OMX Stockholm. För mer information, besök www.kappahl.com.

Ladda ner fil: 140307 KappAhl lyfter fram kvinnorna.pdf