KAPPAHL SIGNERAR AVTAL FÖR ÖKAD SÄKERHET I BANGLADESH

<h1>KAPPAHL SIGNERAR AVTAL FÖR ÖKAD SÄKERHET I BANGLADESH</h1>

Modekedjan KappAhl har anslutit sig till “Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh” vars syfte är att skapa säkrare arbetsförhållanden för textilarbetarna i Bangladesh.
     – KappAhl välkomnar varje initiativ som bidrar till att höja säkerheten och förbättra arbetsvillkoren i Bangladesh. Vi känner att avtalet nu fått den tyngd det behöver för att genomföras och det känns bra att fortsättningsvis vara en del av detta arbete, säger KappAhls VD och koncernchef Johan Åberg.

“Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh” är ett initiativ för ökad säkerhet i textilproduktionen i Bangladesh. En tidplan för genomförandet har slagits fast. Bland annat ska el- och byggnadskonstruktioner i fabrikerna granskas av oberoende inspektörer under de kommande nio månaderna. I samband med inspektionerna kommer planer för förbättringar och reparationer tas fram och sedan följas upp gemensamt av anslutna textilköpare och berörda fabriker.
     – Viktigast nu är att se till att arbetet framskrider i ett bra tempo och att alla parter bidrar, vi köpare, de fackliga organisationerna och Bangladesh regering, säger KappAhls Inköps- och logistikdirektör Mari Svensson.

Sedan länge har KappAhl ett stort engagemang i samarbetsprojekt med andra textilköpare för att bidra till att driva samhällsutvecklingen framåt i de länder man köper produktion. Exempel är projekt för ökad brandsäkerhet och minskad användning av vatten och kemikalier i textilproduktionen.

KappAhl har redan tidigare slagit fast att man kommer fortsätta köpa produktion och på fler sätt bidra till ökat välstånd och förbättrad säkerhet i Bangladesh, ett av världens fattigaste länder.

För ytterligare information kontakta:
Johan Åberg, Vd och koncernchef, tel 0706-09 99 73, johan.aberg@kappahl.com
Mari Svensson, Inköps- och logistikdirektör, tel 0704-71 56 21, mari.svensson@kappahl.com

För företagsinfo och bilder kontakta:
Charlotte Högberg, Informationschef, tel 0704-71 56 31, charlotte.hogberg@kappahl.com

KappAhl grundades 1953 och är en ledande modekedja med närmare 400 butiker och 4 500 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Polen och Tjeckien. KappAhl säljer prisvärt mode för många människor – kvinnor, män och barn – och riktar sig särskilt till kvinnor 30-50 år med familj. Egna designers formger alla plagg. KappAhl blev som första modekedja i världen miljöcertifierad 1999. Under verksamhetsåret 2011/2012 var KappAhls omsättning 4,6 miljarder kronor. KappAhl är noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.com

Ladda ner fil: 130711 Kappahl signerar avtal för ökad säkerhet i Bangladesh.pdf