KAPPAHL SAMARBETAR FÖR RENARE PRODUKTION I INDIEN

<h1>KAPPAHL SAMARBETAR FÖR RENARE PRODUKTION I INDIEN</h1>

KappAhl är en av initiativtagarna till SWAR, ett svenskt projekt för renare textilproduktion i Indien. SWAR är ett samverkansprojekt mellan svenska textilköpare och Stockholm International Water Institute (SIWI) med stöd från Sida. Projektet förväntas effektivisera textilproduktionen och minska förbrukningen av vatten, energi och kemikalier hos deltagande leverantörer.

     – Vi såg möjligheten att samtidigt som vi inför en ny kod även bidra med lärande och handling, säger Eva Kindgren, CSR-ansvarig i KappAhls produktion. Med enkla medel kommer projektet att göra märkbar skillnad för människa och miljö i Indien.

Grunden i projektet Sustainable Water Resources (SWAR) är den Vattenkod som 33 svenska textilföretag gemensamt tagit fram med riktlinjer för vatten, kemikalier och utsläpp. Projektet ska bidra med utbildning och stöd för att leverantörerna med enkla, kostnadseffektiva åtgärder ska minska förbrukningen av vatten, kemikalier och energi. 
     – Vårt engagemang i projektet är en del av att säkerställa att KappAhls inköp i Indien sker med ett hållbart fokus, säger KappAhls VD och koncernchef Johan Åberg.

SWAR är ett samverkansprojekt mellan KappAhl, två branschkollegor och SIWI, med stöd från Sida. Projektet kommer att pågå under en två-årsperiod och omfatta ett 40-tal leverantörer i Indien. Varje implementering förväntas åstadkomma stora effektivitets- och miljöförbättringar. Målet är fortsatt utveckling av textilnäringen med stora miljömässiga förbättringar som renare vatten, färre smutsiga utsläpp och en tryggare arbetsmiljö.

Projektet har inspirerats av IFC/Världsbankens framgångsrika Cleaner Production- projekt i Bangladesh 2011 som utnämndes till ett av årets tre mest värdefulla projekt av World Economic Forum i Davos. Även i detta projekt var KappAhl en av deltagarna.

För ytterligare information:
Johan Åberg, Vd och koncernchef, tel. 0706-09 99 73, johan.aberg@kappahl.com
Eva Kindgren, CSR-ansvarig Produktion, tel 0704-40 57 37, eva.kindgren@kappahl.com

För bilder och företagsinformation:
Charlotte Högberg, Informationschef, tel. 0704-71 56 31, charlotte.hogberg@kappahl.com

Vattenkoden/Sweden Textile Water Initiative (STWI): KappAhl är en av 33 medlemmar i STWI vars syfte är att ta fram gemensamma riktlinjer gällande vattenförbrukning, vattenrening, kemikalier, avfallshantering och hur man kan påverka lagar och regeringar i vattenfrågor. Mer information finns på www.swedishwaterhouse.se/en/STWI/.

KappAhl grundades 1953 i Sverige och är en ledande modekedja med närmare 400 butiker och 4 500 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Polen och Tjeckien. KappAhl säljer prisvärt mode för många människor – kvinnor, män och barn – och riktar sig särskilt till kvinnor 30-50 år med familj. Egna designers formger alla plagg. KappAhl blev som första modekedja i världen miljöcertifierad 1999. Under verksamhetsåret 2011/2012 var KappAhls omsättning nästan 4,6 miljarder kronor. KappAhl är noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.com

Ladda ner fil: 130619 KappAhl Cleaner Production Indien.pdf