KAPPAHL LÄMNAR TJECKIEN

<h1 class="pageheading">KAPPAHL LÄMNAR TJECKIEN</h1>

Som ett led i kontinuerlig utvärdering av butiker och pågående åtgärdsprogram har KappAhl beslutat att avveckla sina fem butiker i Tjeckien. Den allmänna marknadssituationen i Tjeckien har försvårats sedan KappAhls första butiksöppnande 2009. Butikerna i Tjeckien har inte nått förväntad lönsamhet.  

Avvecklingen i Tjeckien väntas ge marginell effekt på rörelseresultatet och ska vara genomförd före utgången av 2013.

Samtidigt har KappAhl fortsatt en stabil plattform i sammantaget cirka 400 butiker i fyra länder. Ledningens fokus kommer nu att kunna läggas på de marknader där KappAhl redan har ett välutvecklat butiksnät och där arbetet med pågående åtgärdsprogram väntas få större genomslag.

     – Vi ser löpande över lönsamheten i våra butiker och vi har i nuläget inte förutsättningar att nå lönsamhet i Tjeckien inom rimlig tid och med rimliga resurser. Vi vill fokusera vårt arbete på de marknader där vi kan se resultat snabbt, säger Johan Åberg, vd och koncernchef.

För ytterligare information kontakta:
Johan Åberg, Vd, tel. 0706-09 99 73, johan.aberg@kappahl.com

För företagsinfo och bilder kontakta:
Kajsa Räftegård, HR- och PR-direktör, tel. 0704-771 56 49, kajsa.raftegard@kappahl.com

KappAhl grundades 1953 och är en ledande modekedja med snart 400 butiker och 4 500 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Polen och Tjeckien. KappAhl säljer prisvärt mode för många människor – kvinnor, män och barn – och riktar sig särskilt till kvinnor 30-50 år med familj. Egna designers formger alla plagg. KappAhl blev som första modekedja miljöcertifierad 1999. Under verksamhetsåret 2012/2013 var KappAhls omsättning 4,8 miljarder kronor. KappAhl är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.com.

Ladda ner fil: 131014 Kappahl lämnar tjeckien.pdf