KappAhl bjuder in till presentation av bokslutskommuniké 2012/2013

<p>KappAhl bjuder in till presentation av bokslutskommuniké 2012/2013</p>

KappAhl offentliggör resultatet för helåret september 2012 - augusti 2013, onsdag den 2 oktober kl. 07.30.

En presentation av rapporten och telefonkonferens hålls för analytiker, media och investerare, samma dag klockan 09.30 på Operaterrassen i Stockholm. Från KappAhl medverkar Vd och Koncernchef Johan Åberg, samt t.f Finansdirektör Claes-Göran Starud.

För anmälan till Operaterrassen, gå till www.kappahl.com/presentations och ”2013-10-02 Webbsändning Q4 2012/2013”.

Presentationen hålls på engelska och kommer även att webbsändas direkt och nås via www.kappahl.com/presentations. Frågor kan ställas via telefonkonferensen och webbsändningen. Det finns även möjlighet att lyssna på webbsändningen i efterhand på samma plats.

För att delta i telefonkonferensen ring in cirka 5 minuter före start:
Sverige 08-5055 6477
Storbritannien +44 203 364 5372

Informationen är sådan som KappAhl AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 september 2013 kl. 14:00.

För ytterligare information kontakta:
Charlotte Högberg, Informationschef, tel. 0704-71 56 31, charlotte.hogberg@kappahl.com
Claes-Göran Starud, t.f Finansdirektör, tel. 0704-71 56 64, claes-goran.starud@kappahl.com

KappAhl grundades 1953 ochär en ledande modekedja med närmare 400 butiker och 4 500 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Polen och Tjeckien. KappAhl säljer prisvärt mode för många människor – kvinnor, män och barn – och riktar sig särskilt till kvinnor 30-50 år med familj. Egna designers formger alla plagg. KappAhl blev som första modekedja i världen miljöcertifierad 1999. Under verksamhetsåret 2011/2012 var KappAhls omsättning 4,6 miljarder kronor. KappAhl är noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.com

Ladda ner fil: 130925 KappAhl bjuder in till bokslutskommuniké.pdf