Ändring av antal aktier och röster i KappAhl

<p>Ändring av antal aktier och röster i KappAhl</p>

Den sammanläggning av aktier som årsstämman i KappAhl AB (publ) (”KappAhl”) beslutade om den 28 november 2012 har genomförts under februari 2013.

Till följd av sammanläggningen, varigenom sex befintliga aktier sammanlades till en aktie, har antalet aktier och röster i KappAhl minskat med 375 200 000. Det totala antalet aktier och röster i KappAhl per den 28 februari 2013 uppgår därmed till 75 040 000 (tidigare 450 240 000).

Informationen är sådan som KappAhl AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari 2013 klockan 07.30.

För ytterligare information kontakta:
Johan Åberg, Vd och koncernchef, tel. 0706-09 99 73, johan.aberg@kappahl.com
Håkan Westin, Finansdirektör, tel. 0704-71 56 64, hakan.westin@kappahl.com

För övrig information kontakta:
Charlotte Högberg, Informationschef, tel 0704-71 56 31, charlotte.hogberg@kappahl.com

KappAhl grundades 1953 ochär en ledande modekedja med närmare 400 butiker och 4 500 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Polen och Tjeckien. KappAhl säljer prisvärt mode för många människor – kvinnor, män och barn – och riktar sig särskilt till kvinnor 30-50 år med familj. Egna designers formger alla plagg. KappAhl blev som första modekedja i världen miljöcertifierad 1999. Under verksamhetsåret 2011/2012 var KappAhls omsättning 4,6 miljarder kronor. KappAhl är noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.com

Ladda ner fil: 130228 Ändring av antal aktier och röster i KappAhl.pdf