Future, Friendly, Fashion på KappAhl

<p>Future, Friendly, Fashion på KappAhl</p>

Modekedjan KappAhl samlar och tydliggör sitt hållbarhetsarbete under begreppet Future, Friendly, Fashion.
   – Vårt hållbarhetsarbete stärker KappAhls kunderbjudande. Med Future, Friendly, Fashion visar vi att frågorna tas på allvar och kan tydligare kommunicera vad vi gör, säger KappAhls vd och koncernchef Johan Åberg.

KappAhl tydliggör sitt hållbarhetsarbete

I samband med lanseringen av hållbarhetsrapporten för 2012 väljer modekedjan att samla hållbarhetsarbetet under begreppet Future, Friendly, Fashion. Future står för miljöarbetet, Friendly för arbetet med sociala frågor och Fashion för arbetet med mer hållbart mode i kundens garderob.

KappAhls hållbarhetsrapport kan laddas ner på www.kappahl.com/Future, Friendly, Fashion.

Under 2013 fortsätter KappAhl sitt hållbarhetsarbete genom att bland annat:

  • Fortsätta arbetet med uppförandekoden hos leverantörerna gällande rätt till fackligt arbete, löner och andra ersättningar, barnarbete, anställningsskydd och brandskydd med mera.
  • Expandera arbetet med minskad förbrukning av vatten, energi och kemikalier i produktionen tillsammans med branschkollegor och intresseorganisationer.
  • Fortsätta arbetet tillsammans med branschkollegor och intresseorganisationer för att öka mängden hållbart odlad bomull.
  • Fortsätta minska antalet transporter med hög andel koldioxidutsläpp.
  • Utveckla och bibehålla den stora andel medarbetare, 97%, som stolt rekommenderar KappAhl som arbetsplats.
  • Bidra till att öka antalet hållbarhetsmärkta plagg i kundens garderob.

För ytterligare information kontakta:
Eva Kindgren, CSR-ansvarig produktion. Tel 0704-40 57 37, e-post eva.kindgren@kappahl.com
Elenor Loyd, miljöchef. Tel 0704-71 55 95, e-post elenor.loyd@kappahl.com

KappAhl, grundat 1953, är en av Nordens ledande modekedjor med närmare 400 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen samt Shop Online. KappAhl erbjuder prisvärt mode i egen design till de många människorna – kvinnor, män och barn, med särskilt fokus på kvinnan mitt i livet. 19% av sortimentet är hållbarhetsmärkt. 2013/2014 var omsättningen 4,7 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 500. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.kappahl.com.

7 AV 10 SVENSKAR VÄLJER ATT GÅ IN PÅ KAPPAHL*
KappAhl grundades 1953 och är en ledande modekedja med 400 butiker och 4 500 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Polen och Tjeckien. KappAhl säljer prisvärt mode för många människor – kvinnor, män och barn – och riktar sig särskilt till kvinnor 30-50 år med familj. Egna designers formger alla plagg. KappAhl blev som första modekedja i världen miljöcertifierad 1999. Under verksamhetsåret 2011/2012 var KappAhls omsättning knappt 4,6 miljarder kronor. KappAhl är noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.com.
*Enligt Orvesto Konsument 2011

Ladda ner fil: 130123 KappAhl lanserar FFF.pdf