KAPPAHL I SAMARBETE FÖR HÅLLBARHET

<h1>KAPPAHL I SAMARBETE FÖR HÅLLBARHET</h1>

KappAhl samarbetar med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet för att utveckla sitt arbete inom hållbarhet. En av Handelshögskolans doktorander kommer i sin forskning att följa framtagningen av KappAhls hållbarhetsrapport.

Doktorand Marina Grahovars forskning syftar till att svara på frågan hur ett företags interna aktiviteter, bedömning av och relationer med intressenter samverkar och formar innehållet i hållbarhetsrapporten. Ambitionen är att företag som hållbarhetsredovisar kan använda studien för att finna inspiration och diskutera problem och möjligheter runt processen för hållbarhetsredovisning. 
     – KappAhl har under lång tid legat i framkant med sitt hållbarhetsarbete. Nu ska vi ta detta till nästa nivå och här kommer Marinas kompetens och den senaste forskningen på området att bidra till vår utveckling, säger KappAhls miljöchef Elenor Loyd som ansvarar för KappAhls hållbarhetsredovisning.

KappAhl och Handelshögskolan i Göteborg har i många år samarbetat genom utbyte av värdefull kompetens inom flera olika områden.
       – Rätt utveckling och kompetens är avgörande för alla verksamheter. Via samarbetet med Handelshögskolan har vi korsvis tillfört varandra kunskap och kompetens, säger Kajsa Räftegård, HR- och Informationsdirektör på KappAhl.

Ingela Palmgren, Chef för Externa relationer på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet:
    – Jag fick omedelbar och mycket positiv respons från våra forskare då jag ställde frågan om att samverka med KappAhl inom hållbarhetsområdet. Det görs via KappAhls och miljöchefens engagemang i vår Executive Faculty och vi ser redan att nya forskningsmöjligheter skapats.

För ytterligare information:
Elenor Loyd, Miljöchef, tel. 0704-715595, e-post elenor.loyd@kappahl.com
Annette Björklund, Informationschef, tel. 0704-715542, e-post annette.bjorklund@kappahl.com

KappAhl är en ledande modekedja med över 380 butiker och 4 900 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Polen och Tjeckien. KappAhl säljer prisvärt mode för många människor – kvinnor, män och barn – och riktar sig särskilt till kvinnor 30-50 år med familj. Egna designers formger alla plagg. KappAhl blev som första modekedja i världen miljöcertifierad 1999. Under verksamhetsåret 2010/2011 var KappAhls omsättning knappt 5 miljarder kronor och rörelseresultat 222 miljoner kronor. KappAhl är noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.com.