ÖKAD FÖRSÄLJNING FÖR KAPPAHL SEPT-OKT 2012

<h1>ÖKAD FÖRSÄLJNING FÖR KAPPAHL SEPT-OKT 2012</h1>

KappAhls försäljning har under perioden september-oktober 2012, i lokal valuta ökat med 5 procent jämfört med samma period föregående år, varav 2 procentenheter i jämförbara butiker. Samtidigt har bruttomarginalen ökat med 3 procentenheter.

– Utvecklingen vi sett mot slutet av sommaren fortsätter och visar att de åtgärder vi arbetar med får effekt. Samtidigt skall man notera att vi jämför med svaga siffror från föregående år och att vi troligtvis har en svag marknad framför oss, säger Johan Åberg, vd och koncernchef.

Enligt vad som tidigare offentliggjorts genomförs en nyemission om cirka 375 miljoner kronor, med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare, i syfte att stärka KappAhls finansiella ställning och skapa förutsättningar för långsiktig tillväxt och lönsamhet.

För ytterligare information kontakta: 
Johan Åberg, Vd och koncernchef, tel. 0706-09 99 73, johan.aberg@kappahl.com 
Håkan Westin, Finansdirektör, tel. 0704-71 56 64, hakan.westin@kappahl.com

För övrig information: 
Annette Björklund, Informationschef, tel. 0704-71 55 42, annette.bjorklund@kappahl.com

KappAhl grundades 1953 och är en ledande modekedja med fler än 390 butiker och 4 500 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Polen och Tjeckien. KappAhl säljer prisvärt mode för många människor – kvinnor, män och barn – och riktar sig särskilt till kvinnor 30-50 år med familj. Egna designers formger alla plagg. KappAhl blev som första modekedja i världen miljöcertifierad 1999. Under verksamhetsåret 2011/2012 var KappAhls omsättning 4,6 miljarder kronor. KappAhl är noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.com.

Informationen är sådan som KappAhl AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 november 2012 klockan 07:30.

Ladda ner fil: 121113 Ökad försäljning för KappAhl sept-okt 2012.pdf