KAPPAHL PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING

<h1>KAPPAHL PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING</h1>

KappAhls årsredovisning för verksamhetsåret 2011/2012 finns nu tillgänglig för nedladdning.

– Vi fokuserar på tre saker, att fortsätta utveckla sortimentet, öka försäljningen och samtidigt stärka lönsamheten. Vi ska jobba med alla tre områden på ett balanserat sätt. Bortsett från att marknaden väntas vara fortsatt tuff, är förutsättningarna goda. Vi tror på det vi håller på med, kommenterar Johan Åberg, KappAhls vd och koncernchef, i årsredovisningen.

För nedladdning 
Gå till www.kappahl.com/ir och Finansiell information/Finansiella rapporter. Årsredovisningen kan även beställas på www.kappahl.com/ir under Kontakt.

För ytterligare information kontakta: 
Annette Björklund, Informationschef, tel. 0704-71 55 42, annette.bjorklund@kappahl.com 
Håkan Westin, Finansdirektör, tel. 0704-71 56 64, hakan.westin@kappahl.com

KappAhl är en ledande modekedja med 390 butiker och 4 500 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Polen och Tjeckien. KappAhl säljer prisvärt mode för många människor – kvinnor, män och barn – och riktar sig särskilt till kvinnor 30-50 år med familj. Egna designers formger alla plagg. KappAhl blev som första modekedja i världen miljöcertifierad 1999. Under verksamhetsåret 2011/2012 var KappAhls omsättning 4,6 miljarder kronor. KappAhl är noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.com.

Informationen är sådan som KappAhl AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 november 2012 klockan 09.00.

Ladda ner fil: 121107 KappAhl publicerar årsredovisning.pdf