Kappahls försäljning dec-jan

Försäljningsutvecklingen från första kvartalet fortsätter. Under perioden december 2011-januari 2012 har bruttomarginalen sjunkit med 5 procentenheter och försäljningen minskat i jämförbara butiker med 8 procent, jämfört med samma period föregående år. För första kvartalet, september-november 2011, var försäljningen i jämförbara butiker -13,9 procent.

 - Det andra kvartalet är traditionellt ett kvartal med lägre inflöde av nya varor och förhållandevis hög andel rea av varor som levererats under hösten. Det gör att vi tar med oss prestationen från första kvartalet. Samtidigt ser vi att den vikande försäljningen sakta avtar. Det har handlat mycket om att damsortimentet inte har tilltalat våra kunder som det borde och en justering håller på att fasas in, säger Johan Åberg, vd och koncernchef.

Fokus på att få ner kostnader och varulager har gett effekt. Redan i första kvartalet minskade kostnaderna med 3 procent mot föregående år, vilket innebär att besparingsplanen om 150 MSEK löper enligt plan. Efter ett antal kvartal med ökat lager har det planat ut och kommer nu att sjunka. Det innebär att behovet av utförsäljning framöver inte är lika stort som tidigare.

Som tidigare kommunicerats kommer expansionen att bli något långsammare en period framöver. - Vi har valt att fokusera på lönsamhet på befintliga marknader. Vi skjuter därför upp höstens planerade öppning av butiker i Österrike, säger Johan Åberg.

KappAhls målsättning om 20-25 butiker kvarstår men för innevarande och nästa verksamhetsår kommer takten att bli något lägre. Engångskostnader om 50-100 MSEK, som till största del avser nedskrivningar av anläggningstillgångar, beräknas belasta resultatet under andra kvartalet.

Under 2012 väntas detaljhandelns försäljning i Sverige enbart öka marginellt enligt HUI, som i december justerade ned prognosen för detaljhandelns tillväxt. - Hela branschen har ett utmanande år framför sig och vi anpassar vår verksamhet efter det. Vi ser alla möjligheter för KappAhl att prestera bättre framöver, säger Johan Åberg.

För ytterligare information kontakta:
Johan Åberg, Vd och koncernchef, tel. 0706-09 99 73
Håkan Westin, Finansdirektör, tel. 0704-71 56 64

För bilder och övrig information:
Annette Björklund, Informationschef, tel. 0704-71 55 42, e-post annette.bjorklund@kappahl.com

KappAhl är en ledande modekedja med över 380 butiker och 4 900 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Polen och Tjeckien. KappAhl säljer prisvärt mode för många människor - kvinnor, män och barn - och riktar sig särskilt till kvinnor 30-50 år med familj. Egna designers formger alla plagg. KappAhl blev som första modekedja i världen miljöcertifierad 1999. Under verksamhetsåret 2010/2011 var KappAhls omsättning knappt 5 miljarder kronor och rörelseresultatet 222 miljoner kronor. KappAhl är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.com

Informationen är sådan som KappAhl AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 februari 2012 klockan 08.00.

Ladda ner fil: 120213 KappAhls försäljning dec-jan.pdf