Kappahls program för teckningsoptioner 2012/2015 genomfört

Årsstämman beslutade den 23 november 2011 att utge högst 6.750.000 teckningsoptioner berättigande till teckning av högst 6.750.000 aktier i KappAhl ("Optionerna") och godkände att högst 6.750.000 sådana Optioner i ett marknadsmässigt erbjudande överläts till vissa nyckelpersoner i KappAhl.

Tecknings- och anmälningsperioden har löpt ut och erbjudandet har tecknats till 99,9 %. 6.744.000 Optioner har förvärvats av vissa nyckelpersoner inklusive bolagets verkställande direktör. Optionspremien har fastställts till 0,58 kronor och teckningskursen per aktie har fastställts till 7,60 kronor. Vid full aktieteckning i anledning av Optionerna kan bolagets aktiekapital komma att ökas med högst 963.428,57 kronor.

För ytterligare information kontakta:
Johan Åberg, Vd och koncernchef, tel. 0706-09 99 73 Håkan Westin, Finansdirektör, tel. 0704-71 56 64

För bilder och övrig information:
Annette Björklund, Informationschef, tel. 0704-71 55 42, e-post annette.bjorklund@kappahl.com

KappAhl är en ledande modekedja med över 380 butiker och 4 900 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Polen och Tjeckien. KappAhl säljer prisvärt mode för många människor - kvinnor, män och barn - och riktar sig särskilt till kvinnor 30-50 år med familj. Egna designers formger alla plagg. KappAhl blev som första modekedja i världen miljöcertifierad 1999. Under verksamhetsåret 2010/2011 var KappAhls omsättning knappt 5 miljarder kronor och rörelseresultatet 222 miljoner kronor. KappAhl är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.com

Informationen är sådan som KappAhl AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 januari 2012 klockan 13.00.

Ladda ner fil: 120127 KappAhls program för teckningsoptioner 2012_2015 genomfört.pdf