ÖKNING AV ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I KAPPAHL

Enligt pressmeddelanden den 10 oktober och 6 december 2011 har nyemission genomförts i KappAhl AB (publ) ("KappAhl").

Den 7 december 2011 registrerades 148 371 727 nya aktier hos Bolagsverket och den 16 december 2011 registrerades 1 708 273 nya aktier hos Bolagsverket. Det totala antalet aktier och röster i KappAhl uppgår därmed till:

225 120 000 aktier, representerande 225 120 000 röster.

För ytterligare information kontakta:
Johan Åberg, Vd och koncernchef, tel. 0704-71 55 22 Håkan Westin, Finansdirektör, tel. 0704-71 56 64

För bilder och övrig information:
Annette Björklund, Informationschef, tel. 0704-71 55 42, e-post annette.bjorklund@kappahl.com

KappAhl är en ledande modekedja med över 380 butiker och 4 900 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Polen och Tjeckien. KappAhl säljer prisvärt mode för många människor - kvinnor, män och barn - och riktar sig särskilt till kvinnor 30-50 år med familj. Egna designers formger alla plagg. KappAhl blev som första modekedja i världen miljöcertifierad 1999. Under verksamhetsåret 2010/2011 var KappAhls omsättning knappt 5 miljarder kronor och rörelseresultatet 222 miljoner kronor. KappAhl är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.com

Informationen är sådan som KappAhl AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 december 2011 klockan 09.00.

Ladda ner fil: 111230 Ökning av antal aktier och röster i KappAhl.pdf