KAPPAHLS VALBEREDNING FÖRESLÅR CHRISTIAN W. JANSSON SOM STYRELSENS ORDFÖRANDE

Inför årsstämman den 23 november 2011 kommer valberedningen föreslå att Christian W. Jansson väljs till ordinarie ledamot i styrelsen i KappAhl AB (publ) och utses till ordförande. Finn Johnsson har avböjt omval.

"Jag har varit ordförande i bolaget sedan 2004. Det har varit ett mycket stimulerande uppdrag. Vi i styrelsen har nu utsett Johan Åberg till ny verkställande direktör. Detta är en bra tidpunkt för mig att lämna över ordförandeskapet.", säger Finn Johnsson, avgående styrelseordförande.

Christian W. Jansson är född 1949 samt avgående VD och koncernchef för KappAhl. Han är styrelseordförande i Apoteket AB och Svensk Handel, samt ekonomie doktor h.c. och civilekonom från Lunds universitet.

Valberedningens övriga och fullständiga förslag inför årsstämman kommer att offentliggöras senare. Följande personer ingår i valberedningen i KappAhl AB (publ) inför årsstämman: Kristian Lundius (Dutot Ltd.), Rune Anderson (Mellby Gård AB) och Evert Carlsson (Swedbank Robur Fonder AB). Finn Johnsson har adjungerats till valberedningen. Ytterligare information finns på KappAhls hemsida.

För ytterligare information kontakta:
Kristian Lundius, valberedningens ordförande, tel. 040-669 71 00
Christian W. Jansson, vd och koncernchef, tel. 0709-95 02 01

För bilder och övrig information:
Annette Björklund, Informationschef, tel. 0704-71 55 42, e-post annette.bjorklund@kappahl.com

KappAhl är en ledande modekedja med över 370 butiker och närmare 4 900 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Polen och Tjeckien. KappAhl säljer prisvärt mode för många människor - kvinnor, män och barn - och riktar sig särskilt till kvinnor 30-50 år med familj. Egna designers formger alla plagg. KappAhl blev som första modekedja i världen miljöcertifierad 1999. Under verksamhetsåret 2010/2011 var KappAhls omsättning knappt 5 miljarder kronor och rörelseresultatet 222 miljoner kronor. KappAhl är noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.com

Informationen är sådan som KappAhl AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 oktober 2011 klockan 13.05.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and
     other applicable laws; and
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
      originality of the information contained therein.

Source: KappAhl via Thomson Reuters ONE

Ladda ner fil: 111017 KAPPAHLS VALBEREDNING FÖRESLÅR CHRISTIAN W. JANSSON SOM STYRELSENS ORDFÖRANDE.pdf