Minskad försäljning för KappAhl

På en fortsatt svag marknad har KappAhls försäljning under perioden juni-juli minskat med 13 procent i jämförbara butiker jämfört med samma period föregående år. Samtidigt har bruttomarginalen sjunkit med 5 procentenheter. Rörelsemarginalen för helåret som slutar 31 augusti beräknas därför bli cirka 5 procent.

Under 2011 har modebranschens försäljning påverkats negativt av den svaga konsumtionen. De höga varulager som uppkommit som en följd har gett kunderna många attraktiva erbjudanden att välja mellan, vilket har påverkat försäljningen av fullprisvaror negativt under sommarmånaderna.

- Höstens mode tillsammans med ny kommunikation kommer att locka fler kunder till våra butiker, säger Christian W. Jansson, VD och koncernchef. Vidare kommer kostnadsbesparingar, lägre investeringar och lagernivåer nästa år att ge ett tydligt positivt kassaflöde. På längre sikt är vi fortsatt trygga med att vårt affärskoncept står starkt i konkurrensen.

Ytterligare information lämnas i samband med rapporten för fjärde kvartalet som publiceras den 30 september.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian W. Jansson, VD och koncernchef. Tel 0709-95 02 01.
Håkan Westin, Finansdirektör. Tel 0704-71 56 64.

För bilder och övrig information:
Charlotte Högberg, Informationschef. Tel 0704-71 56 31. E-post charlotte.hogberg@kappahl.com

KappAhl är en ledande modekedja med 366 butiker och 4 800 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Polen och Tjeckien. KappAhl säljer prisvärt mode för många människor - kvinnor, män och barn - och riktar sig särskilt till kvinnor 30-50 år med familj. Egna designers formger alla plagg. KappAhl blev som första modekedja i världen miljöcertifierad 1999. Under verksamhetsåret 2009/2010 var KappAhls omsättning 5,1 miljarder kronor och rörelseresultatet 551 miljoner kronor. KappAhl är noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.com.

Informationen är sådan som KappAhl AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 augusti 2011 klockan 08.30.

Source: KappAhl via Thomson Reuters ONE

Ladda ner fil: 110812 Minskad försäljning för KappAhl.pdf