KAPPAHL PROMENERAR TILL BRNO

KappAhl markerar idag avstamp för att internt ha utnämnt 2010 till Hälsans år. Som första aktivitet firas öppningen av företagets etablering i Tjeckien med att bjuda in medarbetarna till en stegtävling. Utmaningen består i att under perioden 18 januari till 21 mars lagvis promenera de 150 mil som motsvarar sträckan från KappAhls distributionscentral i Mölndal, Sverige till butiken i Brno, Tjeckien.

Syftet med Hälsans år är att öka medarbetarnas engagemang för en hälsosam livsstil. Stegtävlingen har som första aktivitet fått en god uppslutning, närmare 70 procent av medarbetarna har hittills anmält sig– från vd Christian W Jansson och butiksanställda i alla fem länder till inköpskontoren i Fjärran Östern. Tävlingen genomförs lagvis och reglerna ger alla som etablerar goda vanor lika möjlighet att vinna.

– Vi har på KappAhl idag en låg sjukfrånvaro och vill fortsätta uppmuntra våra medarbetare till att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Stegtävlingen är en av flera aktiviteter under Hälsans år som vi hoppas ska gynna medarbetarna och arbetsklimatet, säger Kajsa Räftegård, personal- och informationsdirektör på KappAhl.

KappAhls målsättning är att vara en attraktiv arbetsgivare för medarbetare inom alla områden. Konkreta åtgärder för att skapa hälsosamma arbetsplatser samt fokusering på friskvård och arbetsklimat har gett resultat. I januari Hälsodiplomerades KappAhls huvudkontor och distributionscentral, ett arbete som kommer att fortsätta ut i företaget som en viktig del av Hälsans år.
– Ibland är livspusslet svårt att få ihop och en god hälsa är grunden för välmående, säger Kajsa Räftegård. Med stegtävlingen och andra aktiviteter hoppas vi kunna inspirera fler medarbetare till att finna plats för sin hälsa i vardagen.

Under 2009 satsade KappAhl 15 miljoner kronor på hälsofrämjande åtgärder i förebyggande syfte. Återkoppling på arbetet med hälsa får KappAhl i den årliga medarbetarenkäten. Enkätresultatet ligger på en mycket hög nivå, över fyra på en femgradig skala och över genomsnittet i branschen.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Kajsa Räftegård, Personal- och Informationsdirektör Tel. 0704-71 56 49
Charlotte Högberg, Informationschef Tel. 0704-71 56 31 

KappAhl är en ledande modekedja med mer än 300 butiker och 4 300 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Polen och Tjeckien. KappAhl säljer prisvärt mode för många människor - kvinnor, män och barn - och riktar sig särskilt till kvinnor 30-50 år. Egna designers formger alla plagg. Under tolvmånadersperioden som slutade den 31 augusti 2009, var KappAhls omsättning cirka 5 miljarder kronor och rörelseresultat 525 miljoner kronor. KappAhl är börsnoterat. Som första modekedja blev KappAhl 1999 miljöcertifierat. Ytterligare information finns på www.kappahl.com och finansiell information på www.kappahl.com/ir.

Ladda ner fil: 100118 KappAhl promenerar till Brno.pdf