KAPPAHL KLIMATKOMPENSERAR EN KVARTS MILJON

Växthuseffekten är ett globalt problem. Därför har KappAhl sedan många år en aktiv strategi för att möta de effekter som en internationellt verksam koncern har på miljön. Sedan 2007 klimatkompenserar KappAhl för alla tjänsteresor.
     – På ett år har vi klimatkompenserat koldioxid för nästan en kvarts miljon kronor. Pengarna har investerats i vindkraft i södra Indien. Därmed får 400 textilindustrier el från vindkraft i stället för brunkol, säger Ann-Marie Heinonen, miljöchef på KappAhl.

1999 var KappAhl det första modeföretaget i världen som certifierades enligt miljöstandarden ISO 14001.
     – Vi var även det första nordiska modeföretaget som klimatkompenserade för tjänsteresor med flyg. Sedan vi började i oktober 2007 har vi klimatkompenserat 1 815 ton koldioxidutsläpp med närmare 700 000 kronor, säger Ann-Marie Heinonen, miljöchef på KappAhl.

Klimatkompensationen återinvesteras i indisk vindkraft. I södra Indien i delstaten Tamil Nadu verkar kooperativet TASMA, som består av cirka 250 små företag inom textilindustrin. Tillsammans driver de en vindkraftspark med över 700 turbiner. Indiens energiproduktion är till stora delar fossilbaserad. Genom att tillföra vindkraftproducerad el till elnätet bidrar projektet till en minskning av koldioxidutsläppen med cirka 687 000 ton årligen.

Allt fler av KappAhls persontransporter sker per tåg, video- och telefonkonferenser har ersatt många möten. 
     – Framförallt har våra produktionskontor på våra inköpsmarknader bidragit till ett minskat resande. Våra produktionskontor ger oss även ökad kontroll på miljö, kvalitet och arbetsmiljö hos våra leverantörer, säger Ann-Marie Heinonen.

KappAhl har även genomfört omfattande insatser för att minska miljöbelastningen vid varutransporter genom att föra över gods till mindre miljöbelastande alternativ som båt och tåg. Färre transporter, samlastning och effektiv ruttplanering har lett till en minskning av koldioxidutsläppen totalt med 40,6 procent på tre år.
     – Denna minskning har skett samtidigt som verksamheten har expanderat, det gör den ännu mer anmärkningsvärd, säger Ann-Marie Heinonen.

Närmare information om KappAhls arbete för hållbarhet finns på www.kappahl.com under fliken ”Om KappAhl”.

För närmare information:
Ann-Marie Heinonen, miljöchef KappAhl. Telefon 031-771 55 95, 0704-71 55 95. E-post ann-marie.heinonen@kappahl.com
Charlotte Högberg, informationschef KappAhl. Telefon 031-771 56 31, 0704-71 56 31. E-post charlotte.hogberg@kappahl.com

KappAhl är en ledande modekedja med drygt 350 butiker och 4 800 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Polen och Tjeckien. KappAhl säljer prisvärt mode för många människor – kvinnor, män och barn – och riktar sig särskilt till kvinnor 30-50 år med familj. Egna designers formger alla plagg. KappAhl blev som första modekedja miljöcertifierad 1999. Under verksamhetsåret 2009/2010 var KappAhls omsättning 5,1 miljarder kronor och rörelseresultat 551 miljoner kronor. KappAhl är noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Mer information finns påwww.kappahl.com.