KAPPAHL I MILJÖPROJEKT MED STEeN & STRÖM

KappAhl och Steen & Ström Sverige har enats om ett samarbete med mål att minska den negativa miljöpåverkan som drift och underhåll av en butik och ett köpcentra har.
       - KappAhl arbetar sedan många år långsiktigt med miljöomsorgen som en integrerad del av verksamheten, säger Ann-Marie Heinonen, Miljöchef på KappAhl. Vi ser att vi kan göra skillnad och söker alltid nya vägar att utveckla vårt engagemang.

Utöver minskad miljöpåverkan är parternas gemensamma mål att ligga i framkant inom respektive bransch vad gäller miljöarbete. Samarbetet mellan parterna är inte exklusivt, utan bägge parter har liknande samarbeten med andra aktörer på marknaden. Under perioden ska olika möjligheter granskas och testas för att kontinuerligt följas upp. Projektet planeras att pågå under ett år från under september 2010. 

Som ansvarig för projektet står från Steen & Ströms sida Property Management Director Christer Arnesson och från KappAhls sida Byggansvarig Ulf Biederbeck. Under projektets gång kommer även medarbetare och konsulter att involveras för att medverka med sina kunskaper.

Detta är ett projekt i linje med respektive företags miljöpolicy.

För ytterligare information kontakta:
Ulf Biederbeck, Byggnadsansvarig KappAhl. Tel 031-771 55 93. E-post ulf.biederbeck@kappahl.com
Ann-Marie Heinonen, Miljöchef KappAhl. Tel 031-771 55 95. E-post ann-marie.heinonen@kappahl.com

Steen & Ström Sverige AB är en del av Steen & Ström AS, Skandinaviens ledande köpcentrumföretag. Sten & Ström driver idag 52 köpcentrum i Norge, Sverige och Danmark med en sammanlagd årsomsättning på mer än 58 miljarder SEK. I Sverige äger de nio centrum och har flera pågående utvecklingsprojekt. Mer information finns på www.steenstrom.com.

KappAhl är en ledande modekedja med drygt 350 butiker och 4 800 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Polen och Tjeckien. KappAhl säljer prisvärt mode för många människor – kvinnor, män och barn – och riktar sig särskilt till kvinnor 30-50 år med familj. Egna designers formger alla plagg. KappAhl blev som första modekedja miljöcertifierad 1999. Under verksamhetsåret 2009/2010 var KappAhls omsättning 5,1 miljarder kronor och rörelseresultat 551 miljoner kronor. KappAhl är noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.com