KappAhl inbjuder till årsstämma

Årsstämma i KappAhl AB (publ) hålls tisdagen den 23 november 2010 klockan 10.00 på KappAhls huvudkontor i Mölndal, Idrottsvägen 14.

Anmälan om deltagande i stämman ska göras senast onsdagen den 17 november klockan 12.00. Anmälan kan lämnas via e-mail till stamma@kappahl.com. Anmälan kan också lämnas per telefon 031-771 55 00, per fax 031-771 58 15, eller per post till KappAhl AB, Årsstämma, Box 303, 431 24 Mölndal. Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer och organisations- eller personnummer och registrerat aktieinnehav anges.

Fullständig kallelse finns på www.kappahl.com/ir under rubriken "Bolagsstämma".

Välkomna!

Informationen är sådan som KappAhl AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 oktober 2010 klockan 17.30.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Charlotte Högberg, Informationschef Telefon 0704-71 56 31. E-post charlotte.hogberg@kappahl.com 
Håkan Westin, Finansdirektör Telefon 0704-71 56 64. E-post hakan.westin@kappahl.com

KappAhl är en ledande modekedja med närmare 360 butiker och 4 800 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Polen och Tjeckien. KappAhl säljer prisvärt mode för många människor - kvinnor, män och barn - och riktar sig särskilt till kvinnor 30-50 år med familj. Egna designers formger alla plagg. KappAhl blev som första modekedja miljöcertifierad 1999. Under verksamhetsåret 2009/2010 var KappAhls omsättning 5,1 miljarder kronor och rörelseresultatet 551 miljoner kronor. KappAhl är noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.com.

Source: KappAhl via Thomson Reuters ONE

Ladda ner fil: 101025 KappAhl inbjuder till årsstämma.pdf