KappAhl prisas som årets blommande företag

KappAhl har i dag mottagit utmärkelsen Årets Blommande företag. Utmärkelsen delas ut av Majblommans Riksförbund och överlämnas av H.M. Drottning Silvia och ges för KappAhls engagemang i att förbättra barns villkor och bekämpa barnfattigdom. 
    – KappAhl har ett stort moraliskt ansvar som alla samhällsmedborgare. Vårt samarbete med Majblomman är ett bra och uppskattat sätt att ta det ansvaret, säger Christian W. Jansson, VD för KappAhl.

Majblomman är Sveriges största hjälpsorganisation för barn och arbetar för att förbättra barns villkor och bekämpa barnfattigdomen i Sverige.

Motiveringen till utmärkelsen Årets Blommande företag lyder:
”KappAhl har med stor entusiasm tagit till sig och engagerat sig i Majblommans arbete för ekonomiskt utsatta barn i Sverige. Utöver att uppfylla de kriterier som ställs på ett Blommande företag; att hjälpa och stärka barnens insamling, har man även på eget initiativ skapat kampanjer och aktiviteter med syfte att bidra till Majblommans arbete. KappAhl har även bidragit till att förmedla information om Majblomman såväl internt som externt och utöver detta uppvisat ett stort intresse för frågor kring barns situation.”

    – Under årets insamlingsperiod, som pågick i två veckor, samlade barn in 49,5 miljoner kronor, säger Lena Holm, Majblommans generalsekreterare. Det är ett rekordresultat för Majblomman. Att sälja direkt på våra samarbetande företag är en ny arena för oss och vi är väldigt glada för det engagemang och mottagande KappAhl visade barnen som säljer majblommor.

    – Det var en härlig upplevelse när vi hade "Sveriges vassaste säljare" på vårt kontor, säger Christian W. Jansson. Det var ett direkt synbart bevis på vilken glädje KappAhls sociala engagemang kan skapa, åt båda håll.

Fakta om KappAhls samarbete med Majblomman
Skolbarn sålde majblommor på KappAhls huvudkontor och KappAhl bidrog med lika mycket som summan av försäljningen. Barnen fick även en rundvisning på KappAhls designavdelning där alla kläder designas och anpassas efter KappAhls målgrupp.

KappAhl stödjer också Majblommans verksamhet på Galtarö, barnens egen sommargård, genom att förse barnen med kläder. I år fick alla barn även en specialdesignad T-shirt som kan påminna dem om den fina vistelsen där. KappAhl har också bidragit med pengar för musikinstrument till "Rockladan" på Galtarö.

För ytterligare information och bilder:
Annette Björklund, Informationschef KappAhl, tel 031-771 56 31, mobil 0704 -715631
Ann-Marie Heinonen, Miljö- och sponsringsansvarig KappAhl, tel 031-771 55 95, mobil 0704 -715595

Ladda ner fil: 090908_kappahl_prisas_som_arets_blommande_foretag.pdf