Kappahl inbjuder till årsstämma

Årsstämma i KappAhl Holding AB (publ) hålls onsdagen den 25 november 2009 klockan 10.00 på KappAhls huvudkontor i Mölndal, Idrottsvägen 14. Anmälan om deltagande i stämman ska göras senast torsdagen den 19 november klockan 12.00.

Anmälan kan lämnas via e-mail till stamma@kappahl.com. Anmälan kan också lämnas per telefon 031-771 55 00, per fax 031-771 58 15, eller per post till KappAhl Holding AB, Årsstämma, Box 303, 431 24 Mölndal. Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer och organisations- eller personnummer och registrerat aktieinnehav anges.

För fullständig kallelse, följ länken: http://investors.kappahl.com/sv/agm/

Välkomna!

Informationen är sådan som KappAhl Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 oktober 2009 klockan 07.30.

Denna information skickades av Hugin.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Annette Björklund, Informationschef Tel. 0704-71 56 31
Håkan Westin, Finansdirektör Tel. 0704-71 56 64

KappAhl är en ledande modekedja med mer än 300 butiker och 4 300 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Polen och Tjeckien. KappAhl säljer prisvärt mode för många människor - kvinnor, män och barn - och riktar sig särskilt till kvinnor 30-50 år. Egna designers formger alla plagg. Under tolvmånadersperioden som slutade den 31 augusti 2009, var KappAhls omsättning cirka 5 miljarder kronor och rörelseresultat 525 miljoner kronor. KappAhl är börsnoterat. Som första modekedja blev KappAhl 1999 miljöcertifierat. Ytterligare information finns på www.kappahl.com och finansiell information på www.kappahl.com/ir.

Ladda ner fil: 091028_kappahl_inbjuder_till_arsstamma.pdf