Kappahl: ny ledamot i valberedningen

Som tidigare offentliggjorts har ledamöterna i valberedningen utsetts enligt beslut vid årsstämman den 17 december 2008. Efter att valberedningen utsågs har en ägarförändring inträffat som medfört att Robur som ny tredje största ägare utsett en ny ledamot, KG Lindvall.

Följande personer, utsedda av de tre största ägarna, ingår därefter i valberedningen inför årsstämman den 25 november 2009: Kristian Lundius (oförändrat), Kristina Leffler (oförändrat) och KG Lindvall (Robur). Kristian Lundius har utsetts till valberedningens ordförande. Finn Johnsson, styrelsens ordförande, har adjungerats till valberedningen.

Valberedningens förslag inför årsstämman lämnas i samband med kallelse till årsstämman.

KappAhl Holding AB (publ) Att: Valberedningens ordförande, Box 303, 431 24 Mölndal eller valberedningen@kappahl.com

Informationen är sådan som KappAhl Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 september 2009 klockan 18.00.

Denna information skickades av Hugin.

För ytterligare information kontakta:
Annette Björklund, Informationschef, telefon 0704
-71 56 31 
Håkan Westin, Finansdirektör, telefon 0704
-71 56 64

KappAhl är en ledande modekedja med mer än 300 butiker och 4 500 medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Polen. KappAhl säljer prisvärt mode för många människor - kvinnor, män och barn - och riktar sig särskilt till kvinnor 30-50 år. Egna designers formger alla plagg. Under tolvmånadersperioden som slutade den 31 augusti 2009, var KappAhls omsättning cirka 5 miljarder kronor och rörelseresultat 525 miljoner kronor. KappAhl är börsnoterat. Som första modekedja blev KappAhl 1999 miljöcertifierat. Ytterligare information finns påwww.kappahl.com/ir.

Ladda ner fil: 130930_kappahl_ny_ledamot_i_valberedningen.pdf