KappAhl går med i Clean Shipping Project

Modeföretaget KappAhl har blivit medlem i Clean Shipping Project. I projektet ingår Sveriges största import- och exportföretag. De kommer nu att ställa hårda miljökrav på rederierna som sköter deras transporter.
     - Vi kommer att väga in miljöaspekten när vi handlar upp våra sjötransporter. Genom att ställa krav vill vi få sjöfarten mer miljöanpassad, säger Anne-Marie Heinonen, miljöchef på KappAhl.

Företagen som ingår i Clean Shipping Project har begärt in miljöinformation från 77 av världens största rederier. Denna information har lagts in i ett helt nytt miljöindex - Clean Shipping Index - där KappAhl och andra storföretag kan miljöbedöma hela rederier i sin upphandling. Totalt tas hänsyn till 20 olika miljöpåverkande faktorer, bland annat bränsle, smörjoljor, länsvatten, ballastvatten, bottenfärger, köldmedier och avfall.

- För oss på KappAhl är det viktigt att vara med i Clean Shipping Project. Vi arbetar ständigt för att minimera våra transporters miljöpåverkan, säger Ann-Marie Heinonen.

Clean Shipping Project är ett västsvenskt projekt med offentliga uppdragsgivare som Göteborgsregionens Kommunalförbund, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götaland samt Business Region Göteborg. Projektet är också finansierat via EU:s Mål 2-program. Projektet har inget vinstintresse utan arbetar för en renare sjöfart och en mer hållbar tillväxt.

- Internationella miljöregler för sjöfarten har hittills varit helt undermåliga även om viss skärpning nu börjar skönjas, säger Jan Hallberg, ordförande i Göteborgsregionens kommunalförbund.

I Clean Shipping Project ingår, förutom KappAhl, ABB, Astra Zeneca, Ericsson, Gunnebo, H&M, New Wave Group, Perstorp, Preem, Sandvik Materials Technology, Skanska Sverige, SKF, Stora Enso Logistics, Tetra Lavall, Vattenfall, Vin&Sprit och Volvo Logistics.

För ytterligare information:
Ann-Marie Heinonen, Miljöchef KappAhl, tel 031-771 55 95, mobil 0704-71 55 95
Ola Thorén, Informationschef KappAhl, tel 031-771 56 31, mobil 0704-71 56 31

KappAhl, är en ledande modekedja med mer än 300 butiker och 4 500 medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Polen. KappAhl säljer prisvärt mode för många människor - kvinnor, män och barn - och riktar sig särskilt till kvinnor 30-50 år. Egna designers formger alla plagg. Under tolvmånadersperioden som slutade den 31 augusti 2008, var KappAhls omsättning 4,6 miljarder kronor och rörelseresultat 651 miljoner kronor. KappAhl är börsnoterat. Som första modekedja blev KappAhl 1999 miljöcertifierat. Ytterligare information finns på  www.kappahl.com/ir.

Ladda ner fil: 090105_kappahl_gar_med_i_clean_shipping_project.pdf