KAPPAHL MILJÖANPASSAR DIREKTREKLAMEN

KappAhl kommer, som första större detaljhandelsföretag i Sverige, att klimatneutralisera sin adresserade direktreklam som skickas ut via Posten. Det första utskicket sker i dagarna.

Genom att använda Postens nya miljöanpassade direktreklam tar KappAhl miljöansvar för de utsläpp som utskicken orsakar. För att minimera miljöpåverkan, sker transporterna med tåg så långt det är möjligt. Alla utsläpp redovisas och koldioxidutsläppen klimatneutraliseras. 

Den adresserade direktreklamen som skickas ut med Posten transporteras med tåg som uppfyller Bra Miljöval, enligt kraven från Svenska Naturskyddsföreningen. Utsläppen som transporterna orsakar, beräknas och redovisas av Posten i en miljövarudeklaration. Dessa utsläpp kompenseras sedan genom att de klimatneutraliseras. 

Returer skickas inte tillbaks till KappAhl utan återvinns på ett ansvarsfullt och miljöanpassat sätt. Det ger färre transporter och därmed minskad klimatpåverkan. 

    – Vårt första utskick med Postens miljöanpassade direktreklam gör vi i dagarna. Det känns bra att vara först ut. Jag hoppas att andra företag följer efter. Det här är ett led i KappAhls miljöarbete som vi driver på många olika plan. Vi prioriterar miljö- och klimatfrågorna och vill att vår klimatpåverkan ska vara så liten som möjligt, säger Ann-Marie Heinonen, KappAhls miljöchef. 

Fakta om klimatneutraliseringen: 
Kompensationen sker inom ramen för CDM-systemet (Clean Development Mechanism) som ingår i FN:s organisation och regleras av Kyotoprotokollet. Posten har valt Gold Standard, en ännu högre standard utöver CDM, som definieras av WWF och över 50 andra organisationer. Konkret innebär det att Posten stödjer ett utsläppsreducerande projekt i Kina via sin partner, Tricorona Climate Partner, en av världens största aktörer på CDM-projekt. 

För ytterligare information: 
Ann-Marie Heinonen, Miljöchef, tel 031-771 55 95, mobil 0704-71 55 95 
Annette Ravenshorst, Informationschef, tel 031-771 56 31, mobil 0704-71 56 31