KappAhl: Inbjudan till presentation av Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2007/2008

KappAhl offentliggör resultatet för fjärde kvartalet och räkenskapsåret september 2007 - augusti 2008 måndagen den 29 september cirka kl 07.30.

Presentation av rapporten och telefonkonferens hålls samma dag, för analytiker, media och investerare, kl 09.00 på Operaterrassen i Stockholm. Från KappAhl medverkar Christian W. Jansson, VD och koncernchef, och Håkan Westin, Finansdirektör.

För anmälan gå till www.kappahl.com/ir och Senaste nyheterna.

Presentationen hålls på engelska och kommer även att kunna ses direkt på www.kappahl.com/ir under menyn Presentationer.

För att delta i telefonkonferensen ring från:
Sverige  +46 (0) 8 5051 3792
Storbritannien +44 (0)20 7806 1968

För den som följer presentationen på webbsidan kan frågor ställas via telefonkonferensen.

Informationen är sådan som KappAhl Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 september 2008 klockan 07.30.

För ytterligare information kontakta:
Ola Thorén, Informationschef, telefon 0704-71 56 31
Håkan Westin, Finansdirektör, telefon 0704-71 56 64

KappAhl är en ledande nordisk modekedja med cirka 3 800 medarbetare och närmare 300 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen. KappAhl
designar, marknadsför och säljer prisvärt mode för många människor och riktar sig särskilt till kvinnor 30-50 år med familj. Huvudkontoret och distributionscentralen ligger i Mölndal, strax utanför Göteborg. Under tolvmånadersperioden som slutade den 31 augusti 2007, var KappAhls omsättning 4,5 miljarder kronor och rörelseresultat 618 miljoner kronor. KappAhl är noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm. Ytterligare information finns på
www.kappahl.com och finansiell information finns på www.kappahl.com/ir.

Ladda ner fil: 080918_kappahl_inbjudan_till_presentation_av_bokslutskommuniké_20072008.pdf