KappAhl: Inbjudan till presentation av Rapport för tredje kvartalet 2007/2008

KappAhl offentliggör resultatet för tredje kvartalet, 1 mars 2008 till 31 maj 2008, fredagen den 27 juni cirka kl 07.30 (CET).

Presentation av rapporten och telefonkonferens hålls samma dag, för analytiker, media och investerare, kl 13.00 fredagen den 27 juni (CET) via en telefonkonferens. Från KappAhl medverkar Christian W. Jansson, VD och koncernchef, och Håkan Westin, finansdirektör.

För anmälan gå till www.kappahl.com/ir och Senaste nyheterna.

Presentationen hålls på engelska.

För att delta i telefonkonferensen ring från:
Sverige 08 - 5052 0110
Storbritannien och internationellt +44 (0)20 - 7162 0025

Uppge "KappAhl presentation tredje kvartalet"

Frågor kommer att kunna ställas via telefonkonferensen. Presentationen finns tillgänglig på hemsidan före telefonkonferensen.

Informationen är sådan som KappAhl Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 juni 2008 klockan 07.30.

För ytterligare information kontakta:
Ola Thorén, Informationschef, telefon 0704-71 56 31
Håkan Westin, Finansdirektör, telefon 0704-71 56 64

KappAhl är en ledande nordisk modekedja med cirka 3 800 medarbetare och närmare 300 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen. KappAhl designar, marknadsför och säljer prisvärt mode för många människor och riktar sig särskilt till kvinnor 30-50 år med familj. Huvudkontoret och distributionscentralen ligger i Mölndal, strax utanför Göteborg. Under tolvmånadersperioden som slutade den 31 augusti 2007, var KappAhls omsättning 4,5 miljarder kronor och rörelseresultat 618 miljoner kronor. KappAhl är noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm. Ytterligare information finns på www.kappahl.com och finansiell information finns på www.kappahl.com/ir.

Ladda ner fil: 080619_kappahl_inbjudan_rapport_tredje_kvartalet_20072008.pdf