KappAhl: Valberedningen utsedd

Ledamöterna i valberedningen har utsetts i enlighet med beslut vid årsstämman den 17 december 2007.

Följande personer ingår i valberedningen i KappAhl Holding AB (publ) inför årsstämman den 17 december 2008: Kristian Lundius, Pegatro Ltd, Ulf Strömsten, Catella, KG Lindvall, Robur. Finn Johnsson, styrelsens ordförande i KappAhl Holding AB (publ), adjungeras till valberedningen.

Aktieägare som önskar lämna förslag om ledamöter i KappAhl Holding ABs (publ) styrelse, eller om andra ärenden som ankommer på valberedningen, kan vända sig till valberedningens ordförande:

KappAhl Holding AB (publ) Att: Valberedningens ordförande, Box 303, 431 24 Mölndal

Informationen är sådan som KappAhl Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juni 2008 klockan 16.00.

För ytterligare information kontakta:
Håkan Westin, Finansdirektör, tel. 070-471 56 64
Ola Thorén, Informationschef, tel. 070-471 56 31

KappAhl är en ledande modekedja med cirka 4 000 medarbetare och närmare 300 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen. KappAhl säljer prisvärt mode för många människor - kvinnor, män och barn - och riktar sig särskilt till kvinnor 30-50 år. Egna designers formger alla plagg. Som första modekedja i världen blev KappAhl 1999 miljöcertifierat enligt internationell standard. Huvudkontor och distributionscentral ligger i Mölndal, strax utanför Göteborg. Under tolvmånadersperioden, som slutade den 31 augusti 2007, var omsättningen 4,5 miljarder svenska kronor och rörelseresultatet 618 miljoner svenska kronor. KappAhl är noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm. Ytterligare information finns på www.kappahl.com. Finansiell information finns på www.kappahl.com/ir.

Ladda ner fil: 080616_kappahl_valberedningen_utsedd.pdf