Vi använder Cookies för att förbättra din shoppingupplevelse, analysera vår trafik samt rikta anpassad marknadsföring här på webplatsen samt utanför kappahl.com. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du våra Cookies villkor. Läs mer om vilka cookies KappAhl använder och hur du kan hantera dem.

Jag Godkänner

KappAhl: Valberedningen utsedd

Ledamöterna i valberedningen har utsetts i enlighet med beslut vid årsstämman den 17 december 2007.

Följande personer ingår i valberedningen i KappAhl Holding AB (publ) inför årsstämman den 17 december 2008: Kristian Lundius, Pegatro Ltd, Ulf Strömsten, Catella, KG Lindvall, Robur. Finn Johnsson, styrelsens ordförande i KappAhl Holding AB (publ), adjungeras till valberedningen.

Aktieägare som önskar lämna förslag om ledamöter i KappAhl Holding ABs (publ) styrelse, eller om andra ärenden som ankommer på valberedningen, kan vända sig till valberedningens ordförande:

KappAhl Holding AB (publ) Att: Valberedningens ordförande, Box 303, 431 24 Mölndal

Informationen är sådan som KappAhl Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juni 2008 klockan 16.00.

För ytterligare information kontakta:
Håkan Westin, Finansdirektör, tel. 070-471 56 64
Ola Thorén, Informationschef, tel. 070-471 56 31

KappAhl är en ledande modekedja med cirka 4 000 medarbetare och närmare 300 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen. KappAhl säljer prisvärt mode för många människor - kvinnor, män och barn - och riktar sig särskilt till kvinnor 30-50 år. Egna designers formger alla plagg. Som första modekedja i världen blev KappAhl 1999 miljöcertifierat enligt internationell standard. Huvudkontor och distributionscentral ligger i Mölndal, strax utanför Göteborg. Under tolvmånadersperioden, som slutade den 31 augusti 2007, var omsättningen 4,5 miljarder svenska kronor och rörelseresultatet 618 miljoner svenska kronor. KappAhl är noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm. Ytterligare information finns på www.kappahl.com. Finansiell information finns på www.kappahl.com/ir.

Ladda ner fil: 080616_kappahl_valberedningen_utsedd.pdf