KappAhl köper huvudkontor och distributionscentral

KappAhl köper den fastighet som inrymmer huvudkontor och distributionscentral i Mölndal, utanför Göteborg. Avtalet tecknades den 28 maj och köpeskillingen uppgår till 447 MSEK. KappAhl har hyrt lokalerna sedan 2003.

KappAhl köper fastigheten för att skapa ett starkare kassaflöde och långsiktigt säkra den viktiga resurs lokalerna utgör för verksamheten.

- KappAhl är ett modernt modeföretag och för oss är distribution och logistik centrala för vår effektivitet och lönsamhet. Det kombinerat med att vi vill stärka kassaflödet gör att vi nu köper fastigheten, säger Finansdirektör Håkan Westin.

Huvudkontoret inrymmer centrala funktioner som design och inköp, marknadsföring och administration. Den automatiserade distributionscentralen är en av norra Europas modernaste där nästan 60 miljoner plagg hanteras årligen. Byggnadernas totala yta uppgår till 48 000 kvadratmeter. KappAhl köper bolaget som äger fastigheten.

För att säkra framtida expansionsutrymme har även intilliggande obebyggd fastighet om 11 000 kvadratmeter köpts.

Informationen är sådan som KappAhl Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 maj 2008 klockan 07.30.

För ytterligare information kontakta:
Håkan Westin, Finansdirektör, tel. 070-471 56 64
Ola Thorén, Informationschef, tel. 070-471 56 31

KappAhl är en ledande modekedja med cirka 4 000 medarbetare och närmare 300 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen. KappAhl säljer prisvärt mode för många människor - kvinnor, män och barn - och riktar sig särskilt till kvinnor 30-50 år. Egna designers formger alla plagg. Som första modekedja i världen blev KappAhl 1999 miljöcertifierat enligt internationell standard. Huvudkontor och distributionscentral ligger i Mölndal, strax utanför Göteborg. Under tolvmånadersperioden, som slutade den 31 augusti 2007, var omsättningen 4,5 miljarder svenska kronor och rörelseresultatet 618 miljoner svenska kronor. KappAhl är noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm. Ytterligare information finns på www.kappahl.com. Finansiell information finns på www.kappahl.com/ir.

Ladda ner fil: 080529_kappahl_koper_huvudkontor_och_distributionscentral.pdf