Minskning av det totala antalet registrerade aktier och röster i KappAhl Holding AB (publ)

Som ett led i det inlösenförfarande som beslutades vid årsstämman den 17 december 2007 har Bolagsverket den 6 februari 2008 registrerat indragningen av 75.040.000 aktier.

Genom indragningen har antalet registrerade aktier och röster minskat enligt följande:

Totala antalet registrerade aktier och röster före indragning: 150.080.000 aktier representerande 150.080.000 röster.

Totala antalet registrerade aktier och röster efter indragning: 75.040.000 aktier representerande 75.040.000 röster.

Informationen är sådan som KappAhl Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 februari 2008 klockan 07.30.

För ytterligare information kontakta:
Christian W. Jansson, VD och koncernchef Tel. 0709-95 02 01
Håkan Westin, Finansdirektör Tel. 0704-71 56 64

KappAhl är en ledande nordisk modekedja med cirka 3 800 medarbetare och närmare 300 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen. KappAhl designar, marknadsför och säljer prisvärt mode för många människor och riktar sig särskilt till kvinnor 30-50 år med familj. Huvudkontoret och distributionscentralen ligger i Mölndal, strax utanför Göteborg. Under tolvmånadersperioden som slutade den 31 augusti 2007, var KappAhls omsättning 4,5 miljarder kronor och rörelseresultat 618 miljoner kronor. KappAhl är noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm. Ytterligare information finns på www.kappahl.com och finansiell information finns på www.kappahl.com/ir.

Ladda ner fil: 080229_minskning_av_det_totala_antalet_registrerade_aktier_och_roster_i_kappahl_holding_ab.pdf