Vi använder Cookies för att förbättra din shoppingupplevelse, analysera vår trafik samt rikta anpassad marknadsföring här på webplatsen samt utanför kappahl.com. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du våra Cookies villkor. Läs mer om vilka cookies KappAhl använder och hur du kan hantera dem.

Jag Godkänner

Ökning av det totala antalet registrerade aktier och röster i KappAhl Holding AB (publ)

Som ett led i pågående inlösenförfarande har Bolagsverket den 9 januari 2008 registrerat den uppdelning (split) som årsstämman beslutade om den 17 december 2007.

Genom uppdelningen har antalet registrerade aktier och röster ökat enligt följande:

Totala antalet registrerade aktier och röster före uppdelning: 75.040.000 aktier representerande 75.040.000 röster.

Totala antalet registrerade aktier och röster efter uppdelning: 150.080.000 aktier representerande 150.080.000 röster.

Informationen är sådan som KappAhl Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 januari 2008 klockan 07.30.

För ytterligare information kontakta:
Christian W. Jansson, VD och koncernchef Tel. 0709-95 02 01
Håkan Westin, Finansdirektör Tel. 0704-71 56 64

KappAhl är en ledande nordisk modekedja med cirka 3 800 medarbetare och närmare 300 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen. KappAhl designar, marknadsför och säljer prisvärt mode för många människor och riktar sig särskilt till kvinnor 30-50 år med familj. Huvudkontoret och distributionscentralen ligger i Mölndal, strax utanför Göteborg. Under tolvmånadersperioden som slutade den 31 augusti 2007, var KappAhls omsättning 4,5 miljarder kronor och rörelseresultat 618 miljoner kronor. KappAhl är noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm. Ytterligare information finns på www.kappahl.com och finansiell information finns på www.kappahl.com/ir.

Ladda ner fil: 080131_okning_av_det_totala_antalet_registrerade_aktier_och _roster_i_kappahl_holding_ab.pdf