KAPPAHL UTBILDAR BUTIKSANSTÄLLDA för att möta kundernas nya krav

Just nu genomför KappAhl sin största utbildningssatsning någonsin. Över 3 000 butiksanställda i fyra länder utbildas för att bättre möta kundernas nya krav.
      – Fokus har gått från att personalen ska finnas ute i butik för att hjälpa kunden att hitta vad den behöver, till att kunden själv hittar sina kläder. Därefter ska de få snabb hjälp i kassan. Detta ställer nya krav på våra butiker och vår personal och utbildningen ska hjälpa oss att bli ännu bättre på att möta kundernas behov, säger KappAhls vd Christian W. Jansso
n.

Trenden med självvalsbutiker har vuxit sig allt starkare de senaste åren. Idag väljer majoriteten av KappAhls kunder sina kläder utan att be personalen om hjälp. Kunderna ska snabbt kunna hitta det de letar efter, känna lust och inspiration och få snabb betjäning. Det ställer nya krav på hur varorna visas och fylls på. Förutom att det ställer nya krav på personalens bemötande.

   – Med denna utbildning vill vi visa vår butikspersonal att de har en stor del i KappAhls framgång. Vi vill också uppmuntra till ännu större framgångar och att våga vilja vinna. Det handlar om att ta eget ansvar, våga fatta beslut, våga möta kunden och våga göra fel så länge ambitionen är att göra rätt. Motiverade medarbetare trivs och gör ett bra jobb och det är något som kommer även våra kunder till godo, säger personaldirektör Kajsa Räftegård.

Samtidigt som utbildningen av över 3 000 butiksanställda genomförs i Sverige, Norge, Finland och Polen, kommer kreatörer och kommunikatörer att gå igenom samtliga KappAhls 270 butiker för att se över och förbättra varuvisningen. Målet är att senast inom ett år ha gått igenom butikerna och anpassat dem så att butikspersonalen kan skapa inspirerande butiker som underlättar för kunden att göra sina köp.
    – Utbildningen följer samma upplägg i alla våra länder och ger individen möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll. Varje medarbetare får samma budskap vilket är en styrka för hela vår organisation, säger Kajsa Räftegård.

Utbildningen har nyligen genomförts i Helsingfors. Den 30-31 januari genomförs den i Göteborg, den 5-7 februari i Stockholm, den 14-15 februari i Oslo och den 20-21 februari i Polen.

Vill du veta mer eller delta under utbildningen kontakta: 
Kajsa Räftegård, Personal- och informationsdirektör. Mobiltelefon: 0704-71 56 49 
Inga-Lill Andersson, Utbildningsansvarig. Mobiltelefon: 0707-38 03 66