KappAhl: Informationsskrift om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier

I dag publiceras informationsskriften om föreslagen aktiesplit och automatisk inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) på www.kappahl.com/ir.

Styrelsen för KappAhl Holding AB (publ) beslutade, enligt pressrelease den 15 november, föreslå årsstämman den 17 december 2007 att besluta om aktiesplit och minskning av aktiekapitalet genom ett automatiskt inlösenförfarande. Förslaget innebär att varje aktie i KappAhl delas upp i två aktier varav en ska benämnas inlösenaktie i VPC-systemet. Inlösenaktien kommer därefter automatiskt att lösas in mot en kontant inlösenlikvid om elva kronor.

För ytterligare information kontakta:
Annette Ravenshorst, Informationschef, telefon 070-471 56 31
Håkan Westin, Finansdirektör, telefon 070-471 56 64

KappAhl är en ledande nordisk modekedja med cirka 3 800 medarbetare och närmare 300 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen. KappAhl designar, marknadsför och säljer prisvärt mode för många människor och riktar sig särskilt till kvinnor 30-50 år med familj. Huvudkontoret och distributionscentralen ligger i Mölndal, strax utanför Göteborg. Under tolvmånadersperioden som slutade den 31 augusti 2007, var KappAhls omsättning 4,5 miljarder kronor och rörelseresultat 618 miljoner kronor. KappAhl är noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm. Ytterligare information finns på www.kappahl.com och finansiell information finns på www.kappahl.com/ir.