KappAhl kallar till årsstämma

Årsstämma i KappAhl Holding AB (publ) hålls måndagen den 17 december 2007 klockan 14.00 på bolagets huvudkontor i Mölndal, Idrottsvägen 14.

Anmälan om deltagande i stämman skall göras senast tisdagen den 11 december 2007 klockan 12.00.

Anmälan kan lämnas via e-mail till stamma@kappahl.com. Anmälan kan också lämnas per telefon 031-771 55 00, per fax 031-771 58 15, eller per post till KappAhl Holding AB, Årsstämma, Box 303, 431 24 Mölndal. Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer och organisations- eller personnummer, samt registrerat aktieinnehav anges.

För fullständig kallelse och förslag, redogörelse och yttrande om automatiskt inlösenförfarande, följ länken: http://investors.kappahl.com/sv/agm/

För ytterligare information vänligen kontakta:
Annette Ravenshorst, Informationschef. Tel. 0704-71 56 31
Håkan Westin, Finansdirektör.Tel. 0704-71 56 64

KappAhl är en ledande nordisk modekedja med cirka 3 800 medarbetare och närmare 300 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen. Vi designar, marknadsför och säljer prisvärt mode för många människor och riktar oss särskilt till kvinnor 30-50 år med familj. KappAhls huvudkontor och distributionscentral ligger i Mölndal, strax utanför Göteborg. Under verksamhetsåret 2006/2007 omsatte KappAhl 4,5 miljarder kronor med ett rörelseresultat på 618 miljoner kronor. KappAhl är noterat på OMX Nordiska börs Stockholm. Ytterligare information finns på www.kappahl.com och finansiell information finns på www.kappahl.com/ir.

Ladda ner fil: 071119_kappahl_kallar_till_arsstamma.pdf