KappAhl föreslår aktiesplit och automatisk inlösen av aktier

Styrelsen för KappAhl Holding AB (publ) ("KappAhl") har beslutat att föreslå årsstämman den 17 december 2007 att besluta om aktiesplit och minskning av aktiekapitalet genom ett automatiskt inlösenförfarande. Genom inlösenförfarandet kommer totalt cirka 825 MSEK att överföras till KappAhls aktieägare.

Förslaget innebär att varje aktie i KappAhl delas upp i två aktier varav en ska benämnas inlösenaktie i VPC-systemet. Inlösenaktien kommer därefter automatiskt att lösas in mot en kontant inlösenlikvid om elva kronor. Aktiespliten och inlösenförfarandet sker automatiskt utan att aktieägarna behöver vidta någon åtgärd. Utbetalning av inlösenlikviden beräknas ske i slutet av februari 2008.

För att kunna genomföra inlösningsförfarandet föreslår styrelsen också att bestämmelsen i bolagsordningen rörande högsta och lägsta aktiekapital ändras samt att det genomförs en fondemission utan utgivande av nya aktier.

Förslaget till automatiskt inlösenförfarande ersätter styrelsens tidigare förslag till kontant utdelning om fem kronor per aktie.

Ytterligare information om förslaget kommer att framgå av kallelsen till årsstämman som beräknas offentliggöras den 19 november 2007 samt av den informationsskrift om inlösenförfarandet som beräknas offentliggöras den 3 december 2007.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Christian W. Jansson, VD och koncernchef Tel. +46 (0)70 995 02 01
Håkan Westin, Finansdirektör Tel. +46 (0)70 471 56 64

KappAhl är en ledande nordisk modekedja med cirka 3 800 medarbetare och närmare 300 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen. Vi designar, marknadsför och säljer prisvärt mode för många människor och riktar oss särskilt till kvinnor 30-50 år med familj. KappAhls huvudkontor och distributionscentral ligger i Mölndal, strax utanför Göteborg. Under verksamhetsåret 2006/2007 omsatte KappAhl 4,5 miljarder kronor med ett rörelseresultat på 618 miljoner kronor. KappAhl är noterat på OMX Nordiska börs Stockholm. Ytterligare information finns på www.kappahl.com och finansiell information finns på www.kappahl.com/ir.