KappAhls erbjudande till aktieägarna i Lindex fullföljs inte

KappAhl Holding AB (publ) ("KappAhl") offentliggjorde den 13 augusti 2007 ett offentligt erbjudande till aktieägarna i AB Lindex (publ) ("Lindex") att överlåta samtliga aktier i Lindex till KappAhl mot kontant betalning om 102 kronor per aktie ("Erbjudandet").

Under anmälningsperioden för Erbjudandet, som löpte ut den 27 september 2007, har Erbjudandet om 102 kronor per aktie accepterats av aktieägare i Lindex i mycket begränsad omfattning. Då fullföljandevillkoret om 90 procents anslutning således inte har uppfyllts har KappAhl beslutat att inte fullfölja Erbjudandet. KappAhl äger idag inga aktier i Lindex.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Christian W. Jansson, VD och koncernchef Tel. 0709-95 02 01
Håkan Westin, Finansdirektör Tel.0704-71 56 64

KappAhl är en ledande nordisk modekedja med 272 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen. Vi designar, marknadsför och säljer kläder för hela familjen, men riktar oss särskilt till kvinnor mellan 30 och 50 år som handlar till hela familjen. KappAhls huvudkontor och distributionscentral, som hanterar varufördelning till  samtliga butiker, ligger i Mölndal, strax utanför Göteborg. Inom KappAhl arbetar cirka 3 700 personer och mer än 90 procent är kvinnor. Under verksamhetsåret 2005/2006 omsatte KappAhl 4,2 miljarder kronor med ett rörelseresultat på 530 miljoner kronor. KappAhl är noterat på OMX. Ytterligare information om företaget finns på www.kappahl.com och finansiell information finns på www.kappahl.com/ir.