KappAhl: Konkurrensverket godkänner förvärv av Lindex

Konkurrensverket beslutade idag att godkänna KappAhl Holding AB:s (publ) planerade förvärv av AB Lindex (publ). Utländska konkurrensmyndigheter har lämnat motsvarande godkännanden.

Bakgrunden är att KappAhl den 13 augusti 2007 offentliggjorde ett kontanterbjudande till aktieägarna i Lindex att överlåta samtliga aktier i Lindex till KappAhl. Acceptperioden löper till och med den 27 september 2007.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Christian W. Jansson, VD och koncernchef Tel. +46 (0)70 995 02 01
Håkan Westin, Finansdirektör Tel. +46 (0)70 471 56 64

KappAhl är en ledande nordisk modekedja med 272 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen. Vi designar, marknadsför och säljer kläder för hela familjen, men riktar oss särskilt till kvinnor mellan 30 och 50 år som handlar till hela familjen. KappAhls huvudkontor och distributionscentral, som hanterar varufördelning till samtliga butiker, ligger i Mölndal, strax utanför Göteborg. Inom KappAhl arbetar cirka 3 700 personer och mer än 90 procent är kvinnor. Under verksamhetsåret 2005/2006 omsatte KappAhl 4,2 miljarder kronor med ett rörelseresultat på 530 miljoner kronor. KappAhl är noterat på OMX. Ytterligare information om företaget finns på www.kappahl.com och finansiell information finns på www.kappahl.com/ir.