KappAhl: Bolagsstämmokommuniké

KappAhl Holding AB (publ) höll extra bolagsstämma kl 14.00 den 17 september 2007 i Mölndal.

Som en följd av KappAhl Holding ABs (publ) offentliga erbjudande per den 13 augusti 2007 att förvärva samtliga aktier i AB Lindex (publ), bemyndigade stämman styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett tillfälle, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, kunna besluta om emission av aktier eller utgivande av konvertibler. Bemyndigandet ska enbart få utnyttjas i syfte att refinansiera del av (drygt 2,0 miljarder kronor) lån för erbjudande som fullföljs, och emissionslikviden i emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska således användas för återbetalning av del av de lån som bolaget upptar vid fullföljande av bolagets offentliga erbjudande per den 13 augusti 2007 att förvärva samtliga aktier i AB Lindex (publ).

Bolagsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

"Aktieägarna i Lindex har fått ett enkelt och tydligt kontantbud, med en premie om 15 procent jämfört med aktiens sista betalkurs före budet, att ta ställning till. Som självständig butikskedja i en koncern får Lindex en professionell miljö att utvecklas i, och kan dra nytta av och bidra till KappAhl-koncernens samlade kompetens och resurser inom detaljhandel och mode."

För ytterligare information vänligen kontakta:
Christian W. Jansson, VD och koncernchef, Tel. +46 (0)70 995 02 01
Håkan Westin, Finansdirektör, Tel. +46 (0)70 471 56 64

KappAhl är en ledande nordisk modekedja med 272 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen. Vi designar, marknadsför och säljer kläder för hela familjen, men riktar oss särskilt till kvinnor mellan 30 och 50 år som handlar till hela familjen. KappAhls huvudkontor och distributionscentral, som hanterar varufördelning till samtliga butiker, ligger i Mölndal, strax utanför Göteborg. Inom KappAhl arbetar cirka 3 700 personer och mer än 90 procent är kvinnor. Under verksamhetsåret 2005/2006 omsatte KappAhl 4,2 miljarder kronor med ett rörelseresultat på 530 miljoner kronor. KappAhl är noterat på OMX. Ytterligare information om företaget finns på www.kappahl.com och finansiell information finns på www.kappahl.com/ir.

Ladda ner fil: 070917_kappahl_bolagsstammokommuniké.pdf