KappAhl offentliggör erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Lindex

Erbjudandehandlingen avseende KappAhl Holding ABs (publ) ("KappAhl") offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i AB Lindex (publ) ("Lindex") att överlåta samtliga aktier i Lindex till KappAhl ("Erbjudandet") finns tillgänglig på KappAhls hemsida, www.kappahl.com/ir och Carnegie Investment Bank ABs ("Carnegie") hemsida, www.carnegie.se.

Tryckta exemplar av erbjudandehandlingen beräknas nå direktregistrerade aktieägare onsdagen den 29 augusti 2007 och per samma datum tillhandahållas hos KappAhl med besöksadress Idrottsvägen 14, 431 24 Mölndal och hos Carnegie med besöksadress Gustav Adolfs Torg 18, 103 38 Stockholm.

Acceptperioden för Erbjudandet löper från och med den 29 augusti 2007 till och med den 27 september 2007. Redovisning av likvid kommer att påbörjas så snart KappAhl offentliggjort att villkoren för Erbjudandet uppfyllts eller KappAhl i annat fall beslutat fullfölja Erbjudandet. Under förutsättning att sådant offentliggörande sker omkring den 1 oktober 2007, beräknas redovisning av likvid kunna påbörjas omkring den 4 oktober 2007. KappAhl förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden för Erbjudandet liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid.

Styrelsen i KappAhl har den 20 augusti 2007 kallat till extra bolagsstämma, att hållas den 17 september 2007 varvid styrelsen föreslagit stämman att bemyndiga styrelsen att besluta om en emission av aktier eller konvertibler med företräde för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen skall användas för att refinansiera del av den bankfinansiering som upptagits av KappAhl för att finansiera Erbjudandet.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Christian W. Jansson, VD och koncernchef Tel. +46 (0)70 995 02 01
Håkan Westin, Finansdirektör Tel. +46 (0)70 471 56 64

KappAhl är en ledande nordisk modekedja med 272 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen. Vi designar, marknadsför och säljer kläder för hela familjen, men riktar oss särskilt till kvinnor mellan 30 och 50 år som handlar till hela familjen. KappAhls huvudkontor och distributionscentral, som hanterar varufördelning till samtliga butiker, ligger i Mölndal, strax utanför Göteborg. Inom KappAhl arbetar cirka 3 700 personer och cirka 90 procent är kvinnor. Under verksamhetsåret 2005/2006 omsatte KappAhl 4,2 miljarder kronor med ett rörelseresultat på 530 miljoner kronor. KappAhl är noterat på OMX. Ytterligare information om företaget finns på www.kappahl.com och finansiell information finns på www.kappahl.com/ir.