KappAhl Holding AB (publ) erbjuder 102 kronor per aktie i AB Lindex (publ)

KappAhl Holding AB (publ) ("KappAhl" eller "Bolaget"), offentliggör idag ett kontanterbjudande till aktieägarna i AB Lindex (publ) ("Lindex") att överlåta samtliga aktier i Lindex till KappAhl ("Erbjudandet").

Sammanfattning

  • KappAhl erbjuder 102 kronor kontant per aktie i Lindex.[1]
  • Genom att låta Lindex och KappAhl ingå i en ny koncern med två separata butikskedjor tar KappAhl det första steget mot skapandet av en ny europeisk multi brand-koncern inom detaljhandeln.
  • Erbjudandet innebär en premie om 15 procent jämfört med Lindexaktiens sista betalkurs på OMX den 10 augusti 2007 och om 15 procent jämfört med Lindexaktiens genomsnittliga betalkurs på OMX under de senaste tre månaderna.
  • Vinst per aktie i KappAhl påverkas enligt KappAhls bedömning positivt under räkenskapsåret 2007/08.[2]
  • Acceptperioden beräknas löpa från och med den 29 augusti 2007 till och med den 21 september 2007. Beräknad likviddag är den 28 september 2007.
  • En presskonferens med anledning av Erbjudandet kommer att äga rum på Operaterrassen, Karl XII:s Torg, Stockholm, den 13 augusti klockan 14:00 (CET) och en telefonkonferens på engelska kommer att äga rum klockan 16:00 (CET).

"Nu tar vi ett nytt steg i KappAhls expansion mot att bli en koncern som ska driva flera butikskedjor med separata varumärken. Vår tanke är att KappAhl och Lindex blir början till vad som kan bli en portfölj av butikskedjor med starka varumärken. Den gemensamma nämnaren är detaljhandel för lättrörliga sällanköpsvaror, gärna med inslag av mode. KappAhl och Lindex i en koncern innebär två starka, omstrukturerade företag som ska fortsätta utvecklas självständigt, men där det finns möjlighet att lära och spara inom områden som är konkurrensneutrala. Tillsammans kan vi dra nytta av de stordriftsfördelar som finns inom bland annat varuförsörjning, logistik och IT"

"Erbjudandet finansieras med banklån, varav en del avses refinansieras senare under hösten genom en emission med företräde för befintliga aktieägare. Pegatro Limited som idag äger 30 procent av kapitalet i KappAhl kommer att teckna sin andel i emissionen. Den nya koncernen kommer under en övergångsperiod att ha en högre belåning än vad som idag är fallet för KappAhl och därför sannolikt även ha en lägre utdelningsandel. Vår bedömning är att det starka kassaflödet i bolaget tillsammans med större andel lånefinansierat kapital skapar en attraktiv avkastning på eget kapital under den övergångsfas under vilken lånen amorteras."

För ytterligare information vänligen kontakta:
Christian W. Jansson, VD och koncernchef Tel. +46 (0)70 995 02 01
Håkan Westin, Finansdirektör Tel. +46 (0)70 471 56 64

KappAhl är en ledande nordisk modekedja med fler än 270 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen. Vi designar, marknadsför och säljer kläder för hela familjen, men riktar oss särskilt till kvinnor mellan 30 och 50 år som handlar till hela familjen. KappAhls huvudkontor och distributionscentral, som hanterar varufördelning till samtliga butiker, ligger i Mölndal, strax utanför Göteborg. Inom KappAhl arbetar cirka 3 700 personer och mer än 90 procent är kvinnor. Under verksamhetsåret 2005/2006 omsatte KappAhl 4,2 miljarder kronor med ett rörelseresultat på 530 miljoner kronor. KappAhl är noterat på Stockholmsbörsen. Ytterligare information om företaget finns på www.kappahl.com och finansiell information finns på www.kappahl.com/ir.

Ladda ner fil: 070813_kappahl_erbjuder_102_kronor_per_aktie_i _AB_Lindex.pdf