KappAhl: Valberedningen utsedd

Ledamöterna i valberedningen har utsetts i enlighet med beslut vid årsstämman den 21 december 2006.

Följande personer ingår i valberedningen i KappAhl Holding AB (publ) inför årsstämman den 17 december 2007: Kristian Lundius, Pegatro Ltd, Erik Sjöström, Skandia Liv samt Arne Lööw, Fjärde AP-fonden. Finn Johnsson, styrelsens ordförande i KappAhl Holding AB (publ), adjungeras som ledamot i valberedningen.

Aktieägare som önskar lämna förslag på representanter till KappAhl Holding ABs (publ) styrelse, eller på andra ämnen som ankommer på valberedningen, kan vända sig till valberedningens ordförande:

KappAhl Holding AB (publ) Att: Valberedningens ordförande Box 303 431 24 Mölndal

För ytterligare information kontakta:
Annette Ravenshorst, Informationschef, telefon 0704-71 56 31
Håkan Westin, Finansdirektör, telefon 0704-71 56 64

KappAhl är en ledande nordisk modekedja med fler än 270 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen. Vi designar, marknadsför och säljer kläder för hela familjen, men riktar oss särskilt till kvinnor mellan 30 och 50 år som handlar till hela familjen. KappAhls huvudkontor och distributionscentral, som hanterar varufördelning till samtliga butiker, ligger i Mölndal, strax utanför Göteborg. Inom KappAhl arbetar cirka 3 700 personer och mer än 90 procent är kvinnor. Under verksamhetsåret 2005/2006 omsatte KappAhl 4,2 miljarder kronor med ett rörelseresultat på 530 miljoner kronor. KappAhl är noterat på Stockholmsbörsen. Ytterligare information om företaget finns på www.kappahl.com och finansiell information finns på www.kappahl.com/ir.