KappAhl får nya ägare

Kooperativa Förbundet (KF) säljer modekedjan KappAhl till Nordic Capital och Accent Equity Partners. Nordic Capital blir majoritetsägare. Köpeskillingen uppgår till 1,95 miljarder kronor.

KappAhl är en av Sveriges ledande modekedjor med drygt 240 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen och omkring 3 300 anställda. Sedan starten 1953 har affärsidén varit att erbjuda prisvärt mode till många människor inriktad på en tydlig huvudmålgrupp - kvinnor i åldrarna 30-50 år med man och barn.

KappAhl har under de senaste åren vänt resultatutvecklingen genom att koncentrera verksamheten och sortimentet, fokusera på huvudmålgruppen och minska kostnaderna. 2003 omsatte KappAhl 3,8 miljarder kronor och hade ett rörelseresultat på 120 Mkr.

"Med försäljningen av KappAhl fullföljer KF den strategi som lades fast 2001 för att förändra KF från svagt och skuldsatt till ett starkt och skuldfritt förbund vars främsta uppgift är att stödja utveckling och förnyelse i den svenska konsumentkooperativa dagligvaruhandeln", säger Börje Fors, vd och koncernchef i KF.

"KappAhl har vänt en negativ trend och visat att de kan generera lönsamhet. KappAhl är en ledande modekedja med tydligt fokus på kvinnor. Som självständigt företag kan dess position stärkas ytterligare. Vi har bred erfarenhet av aktivt ägarskap från många branscher och kan tillföra KappAhl finansiella resurser och industriellt kunnande för fortsatt utveckling", säger Bo Söderberg, Partner på Nordic Capital.

"Det här är bra för KappAhl. Nu får vi möjlighet och kraft att växa på egna ben", säger Christian W. Jansson, vd i KappAhl.

Konsumentkooperationens medlemmar utgör en stor och betydelsefull del av KappAhls kunder. Medlemskortet Coop MedMera kommer även fortsättningsvis att kunna användas i KappAhls butiker.

Affären förutsätter godkännande från konkurrensmyndigheterna i berörda länder (Sverige, Norge, Finland och Polen).

Kontaktpersoner:
Börje Fors, vd och koncernchef KF, 08-743 26 70
Gunilla Dahlqvist, presschef KF, 08-743 26 60, 0707-94 09 40
Bo Söderberg, Partner, Nordic Capital, 08-440 50 50
Christian W. Jansson, vd KappAhl, 0708-16 02 20

KappAhl är en av Nordens ledande modekedjor med 240 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen. Företaget har cirka 3 300 anställda. Huvudkontoret ligger i Mölndal utanför Göteborg. KappAhl startades 1953. Verksamheten övertogs 1990 av KF. Se www.kappahl.se för ytterligare information om KappAhl.

Kooperativa Förbundet KF är förbund för landets drygt 60 konsumentföreningar med 2,9 miljoner medlemmar. KF är moderföretag i KF-koncernen med dotterföretagen KappAhl, KF Fastigheter, KF Media (med Akademibokhandeln, förlagskoncernen P.A. Norstedt & Söner, Bokus, Pan Vision och Tidningen Vi), KF Invest, MedMera, Vår Gård Kursgården, KF Föreningsrevision och KF Försäkring. KF äger tillsammans med dansk och norsk konsumentkooperation Coop Norden, som i Sverige driver kedjorna Coop Konsum, Coop Forum, Coop Extra och Coop Nära. Övrig konsumentkooperativ dagligvaruhandel i Sverige ägs och drivs av landets konsumentföreningar inom sina respektive föreningsområden. Se www.kf.se för ytterligare information om KF.

Nordic Capital är ett ledande private equity-bolag med fokus på buy-outs och investeringar i medelstora, Nordenbaserade företag. Företaget har ett brett nätverk, stor kännedom om den nordiska marknaden och en historik av framgångsrika investeringar. Nordic Capital förvaltar totalt 21 miljarder kronor. Sedan starten 1989 har Nordic Capital tillfört kapital till ett femtiotal företag i olika branscher och segment. Nordic Capitals strategi är att aktivt implementera värdeskapande åtgärder genom skapande av nya industriella kombinationer, strategisk ompositionering och/eller internationalisering. Ett stort antal välkända nordiska och internationella institutioner investerar i Nordic Capitals fonder. Se www.nordiccapital.com för ytterligare information om Nordic Capital.

Accent Equity Partners är en av de ledande aktörerna inom mellansegmentet av den nordiska riskkapitalmarknaden. Accent förvaltar ca 4,5 miljarder kronor med ca 1,8 miljarder tillgängliga för nya investeringar. Ett 20-tal ledande finansiella institutioner från Norden, England, Holland, Frankrike, Tyskland, Luxemburg, Schweiz och USA finns med bland Accents investerare. Accent har sedan mitten av 90-talet förvaltat sex fonder och genomfört ett 50-tal investeringar och 30 exits i vitt skilda branscher. Se www.accentequity.se för ytterligare information om Accent Equity Partners.